Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Bijdragen aan beter politiewerk

studenten basis politieonderwijsDe Politieacademie ontwikkelt en verzorgt het basis- en vakspecialistisch onderwijs voor de Nederlandse politie. Zij biedt korte trainingen en volledige opleidingen aan, van mbo-niveau 2 tot en met academisch niveau.

Van burger naar politiemedewerker

Het Basis Politieonderwijs biedt onderwijs voor mensen die starten met een baan bij de politie. Dit is op mbo-, bachelor- en masterniveau en sluit volledig aan op het reguliere onderwijs. Na een succesvolle afronding kun je definitief aan de slag in de politiepraktijk.

Vervolgopleidingen

Het Vakspecialistisch Politieonderwijs biedt vervolgonderwijs aan ervaren politiemensen. Zij kunnen zich bij de Politieacademie specialiseren op gebieden als crisisbeheersing, handhaving, opsporing, intake & service, noodhulp en leiderschap. Politiemensen en specialisten volgen op de Politieacademie ook trainingen voor de verdere ontwikkeling in hun vakbekwaamheid.

Varieteit

Het onderwijs kent een grote variëteit en beweegt mee met wat de politiepraktijk nodig heeft. Het onderwijs maakt niet alleen gebruik van de kennis- en onderzoekstaak van de Politieacademie, ook de politie heeft een prominente rol in de onderwijsontwikkeling en -uitvoering. Naast vakinhoud zijn de algemene en beroepsspecifieke vorming en de persoonlijke ontwikkeling van studenten essentiële onderdelen in het politieonderwijs.