Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Over het politieonderwijs

Praktijkgericht

onderwijs oefening binnenHet politieonderwijs is een combinatie van leren en werken. De opleiding is 'duaal' van aard: studenten leren op het onderwijsinstituut maar ook in het korps. Veel docenten en examinatoren komen uit de politiepraktijk. Politieacademie en de politiepraktijk ontwikkelen én geven samen onderwijs. Een student heeft een aanstelling bij een politie-eenheid (regionaal of de Landelijke Eenheid). Het korps is onder andere verantwoordelijk voor aanstelling, proeftijd, beloning, functionerings- en beoordelingsgesprekken. De Politieacademie is (eind)verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs.

Startbekwaam en vakbekwaam

Het politieonderwijs sluit aan bij de beroepspraktijk en bij de bevoegdheden die de politiefunctionaris nodig heeft om zijn of haar werk optimaal te kunnen doen. De basis van het onderwijs is verwerkt in beroepsprofielen, die door de beroepspraktijk zijn gevalideerd en door de minister van Veiligheid en Justitie zijn vastgesteld. Politiemedewerkers die met een diploma of certificaat de Politieacademie verlaten, hebben voldoende bagage om aan de slag te kunnen gaan (startbekwaam) en om door te kunnen groeien (vakbekwaam).

Contextgebonden

De beroepsprofielen beschrijven de eisen die aan (toekomstig) politiewerk worden gesteld. Deze eisen komen terug in onderwijsprogramma's, die overeenkomen met de domeinen in de beroepspraktijk. Door die constante verbintenis met het politiewerk is het politieonderwijs contextgebonden.

Gevarieerde leeromgevingen

In het politieonderwijs is gekozen voor gevarieerde leeromgevingen. De variatie maakt zowel individueel als collectief leren mogelijk, en zo nodig onafhankelijk van locatie en tijd. Daarom wordt er veel geïnvesteerd in innovatieve leermiddelen. De verschillende omgevingen maken het mogelijk om ook in sturing te variëren: van intensieve begeleiding tot grote zelfstandigheid van de student.

Voltijd - deeltijd

Alle opleidingen van het Basis Politieonderwijs zijn voltijd, waarbij periodiek leren op de Politieacademie wordt afgewisseld met leren in de praktijk in het korps. De meeste vakspecialistische opleidingen zijn in deeltijd en zo ingericht dat de student naast het studeren kan blijven werken.