Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Onderwijs EVC: toelating en vrijstelling

​​​​​EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Competenties zijn een verzameling van talenten, kennis en vaardigheden. In een EVC-procedure beoordeelt een expert op het betreffende (vak)gebied jouw competenties.

Traject Onderwijs EVC: toelating en vrijstelling

Bij de EVC trajecten toelating en vrijstelling is er sprake van een opleidingsvraag.
Voor alle opleidingen van de Politieacademie zijn instroomeisen vastgesteld. Ben je niet in het bezit van het gevraagde diploma of voldoe je niet aan een andere voorwaarde? Start dan een EVC procedure. In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) vind je informatie over toelating en vrijstelling. Lees ook de geldende regeling Toelating en vrijstelling.

Doelgroep

1. Je wilt starten met een opleiding bij de Politieacademie, maar bent niet in het bezit van de vereiste diploma’s. Het traject toelating beoordeelt je competenties en bepaalt of je wordt toegelaten op basis van je competenties.

2. Je bent ingeschreven voor onderwijs bij de Politieacademie en van mening dat je een deel van het onderwijs al beheerst. Het traject vrijstelling beoordeelt je competenties en bepaalt of je vrijgesteld wordt voor een deel van het onderwijs en het afleggen van één of meerdere examens.

Raadpleeg voor het aanvragen van een traject eerst de instroomeisen van de betreffende opleiding via het onderwijsaanbod op de website van de Politieacademie. Hier wordt vermeld of een EVC procedure voor toelating of vrijstelling mogelijk is.

Hoe zien de trajecten eruit?

Bij je aanvraag stel je een portfolio samen met daarin je CV, kopieën van diploma’s en/of certificaten en werkervaringsbeschrijvingen.

Bij het EVC traject voor toelating toon je volgens de STARR-methodiek aan te beschikken over de gevraagde competenties en/of het gevraagde werk- en denkniveau. In het document Deelric vind je informatie over instroomeisen en eventueel aanvullende competenties.

Bij het EVC traject voor vrijstelling toon je volgens de STARR-methodiek aan dat je beschikt over de competenties die worden gevraagd in het examen. Het is daarom belangrijk de tekst van het examen erbij te nemen om te zien welke competenties je moet aantonen. Je kunt alleen een EVC procedure voor vrijstelling starten als je het onderwijs voor het examen nog niet hebt gevolgd.

Hoe vraag ik een EVC procedure aan?

  • Login in Osiris Student met je E-campus account via https://www.politieacademie.nl/studenten.
  • Klik op het tabje "Zaken" en klik vervolgens op de knop "Mijn zaken". Op deze pagina is ook de voortgang te volgen van je reeds ingediende zaken.
  • Klik op "Start een nieuwe zaak" om een nieuwe zaak te starten (een nieuwe EVC aanvraag te beginnen).
  • Onder het kopje "EVC aanvraag" klik op de knop "Start".
  • Vul de aanvraag volledig in en voeg de benodigde stukken toe.
  • Klik op de knop "Indienen" om de EVC aanvraag in te dienen.

Na ontvangst wordt je aanvraag beoordeeld door twee beoordelaars EVC. Een criterium gericht interview maakt deel uit van de beoordelingsprocedure.

Hoe lang duurt een EVC procedure?

Het duurt maximaal zes weken voor het volledige proces is doorlopen. Dien je aanvraag daarom minimaal zes weken voor de start van de opleiding in.

Lees hier hoe je zicht krijgt op je competenties met gebruik van het Ervaringscertificaat.