Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Erkenning verworven competenties

wijkagent spreekt mensen aan op straatCompetenties zijn een verzameling van talenten, kennis en vaardigheden. Competent zijn betekent dat je de kennis hebt en ernaar kunt handelen. Je wordt competent door het volgen van onderwijs, maar juist ook door wat je informeel leert. Informeel leren doe je op je werkplek en privé, door situaties waar je bij betrokken raakt. In een EVC-procedure beoordeelt een expert op het betreffende (vak)gebied jouw competenties. Het resultaat wordt beschreven in een rapportage. Afhankelijk van het gewenste doel zijn er verschillende trajecten, zogeheten routes, mogelijk.

Route 1 Het Ervaringscertificaat

Wil je actief bezig zijn met je loopbaan en zicht krijgen op jouw competenties? Dan is het traject Ervaringscertificaat de juiste route voor jou. Het Ervaringscertificaat is een loopbaaninstrument dat je bewust maakt van de waarde van je (werk)ervaring  in relatie tot een functie of opleiding. Lees hier hoe je zicht krijgt op je competenties met gebruik van het Ervaringscertificaat.

Route 2 Onderwijs EVC, toelating en vrijstelling

Ga je onderwijs bij de Politieacademie volgen? Dan is het van belang om vooraf vast te stellen of je voldoet aan de instroomeisen van de gekozen opleiding. Onderzoek ook of je op basis van je (werk)ervaring vrijstelling kunt krijgen voor een deel van het onderwijs en bij behorende examens. Na een succesvol afgeronde EVC-procedure is toelating tot onderwijs mogelijk of volgt vrijstelling voor een deel van de opleiding. Lees hier hoe je de route Onderwijs EVC, toelating en vrijstelling volgt.