Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Examencommissie Politieacademie

Welkom op de site van de examencommissie van de Politieacademie.

De Politieacademie kent een Studentenstatuut dat jaarlijks vastgesteld wordt door de directie. De Onderwijs- en examenregeling (OER) maakt deel uit van het Studentenstatuut. De examencommissie stelt aan de hand van deze OER vast of jij voldoet aan de eisen die de opleiding aan je stelt en reikt aan het einde van je opleiding het diploma of certificaat uit. 

Daarnaast houdt de examencommissie toezicht op de kwaliteit van de examens, wijst zij gecertificeerde examinatoren aan en is de examencommissie het aanspreekpunt als het gaat om onregelmatigheden zoals examenfraude, plagiaat etc. Ook zijn er diverse faciliteiten (zie de opsomming hieronder) die de examencommissie aan de student kan toewijzen.

De Politieacademie kent drie examencommissies:

  • Examencommissie BPO-mbo, MBO basispolitieonderwijs
  • Examencommissie HO, geaccrediteerde opleidingen zoals bachelor of policing, REKU/MCI, MTL, MCPM
  • Examencommissie VPO, Vakspecialistisch onderwijs (niet-geaccrediteerd)


De werkwijzen van de drie afzonderlijke examencommissies zijn gelijk en met elkaar afgestemd. In de beleidsbesluiten van de examencommissie wordt de werkwijze van de examencommissie verder toegelicht.

Klik op onderstaande links voor meer informatie.

Waarvoor kan je als student bij de examencommissie terecht?

Waarvoor kan je als docent bij de examencommissie terecht?

 


 Laatste nieuws

​Nieuwsbrief Examencommissie 

Nieuwsbrief 3 - 2017

De Examencommissie informeert studenten en docenten van de Politieacademie met haar nieuwsbrief over actuele en relevante onderwerpen omtrent examinering.

Wil je reageren op de nieuwsbrief? Neem dan contact op met het secretariaat van de examencommissie via examencommissie@politieacademie.nl