Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Examencommissie Politieacademie

Klik hier voor: Update (Nood-)maatregelen examinering en studievoortgang


Welkom op de site van de examencommissie van de Politieacademie.

De Politieacademie kent een Studentenstatuut dat jaarlijks vastgesteld wordt door de directie. De Onderwijs- en examenregeling (OER) (link naar OER 2020) maakt deel uit van het Studentenstatuut. De examencommissie stelt aan de hand van deze OER vast of jij voldoet aan de eisen die de opleiding aan je stelt en reikt aan het einde van je opleiding het diploma of certificaat uit.

Daarnaast houdt de examencommissie toezicht op de kwaliteit van de examens, wijst zij gecertificeerde examinatoren aan en is de examencommissie het aanspreekpunt als het gaat om onregelmatigheden zoals examenfraude, plagiaat etc. Ook zijn er diverse faciliteiten (zie de link 'Waarvoor kan je als student bij de examencommissie terecht') die de examencommissie aan de student kan toewijzen.

De Politieacademie kent drie examencommissies:

  • Examencommissie Basis Politieonderwijs (BPO)
    MBO basispolitieonderwijs
  • Examencommissie Hoger Onderwijs (HO)
    Geaccrediteerde politieopleidingen zoals bachelor of policing, REKU/MCI, MTL, MCPM etc.
  • Examencommissie Vakspecialistisch Politieonderwijs (VPO)
    Vakspecialistisch politieonderwijs (niet-geaccrediteerd)

De werkwijze van de drie afzonderlijke examencommissies is gelijk en met elkaar afgestemd.

Iedere examencommissie bestaat uit de leden, de secretaris en de voorzitter. De voltallige commissies vergaderen eens in de vier á zes weken. Ook heeft iedere examencommissie een dagelijkse bestuur bestaande uit enkele leden van de examencommissie, de voorzitter en de secretaris. Het dagelijks bestuur vergadert eens per twee weken en kan zelfstandig beslissing nemen waarover verantwoording wordt afgelegd aan de voltallige examencommissie.

 

Daarnaast vindt er tweewekelijks overleg plaats tussen de voorzitters van de drie examencommissies en de secretaris. Dit zorgt voor een eenduidig en gedeeld beleid tussen de drie examencommissies.

De voorzitters en de secretaris overleggen periodiek met het schoolmanagement en de directie van de Politieacademie.

In de beleidsbesluiten van de examencommissie wordt de werkwijze van de examencommissie verder toegelicht.

Wil je meer weten over de inrichting en samenstelling van de examencommissies? Bekijk dan dit organogram of het overzicht met leden van de examencommissies.

Klik op onderstaande links voor meer informatie.

Waarvoor kan je als student bij de examencommissie terecht?

Waarvoor kan je als docent bij de examencommissie terecht?