Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Examencommissie Politieacademie

​​Welkom op de site van de examencommissie van de Politieacademie.

De examencommissies houden toezicht op de kwaliteit van de examens, wijzen gecertificeerde examinatoren aan en zijn het aanspreekpunt als het gaat om onregelmatigheden zoals examenfraude, (zelf)plagiaat etc. Ook nemen de nemen de examencommissies besluiten op aanvragen van studenten en docenten/examinatoren op basis van de Onderwijs en Examenregeling (OER), zie de link 'Waarvoor kan je als student bij de examencommissie terecht') en 'Waarvoor kun je als docent / examinator bij de examencommissie terecht'. 

De Politieacademie heeft een Onderwijs- en examenregeling (OER) die jaarlijks door de directie van de Politieacademie wordt vastgesteld (link naar OER 2023)​. Bij de OER horen regelingen en reglementen die samen met de OER op de website van de Politieacademie staan. De examencommissies stellen aan de hand van de OER vast of jij voldoet aan de eisen die de opleiding aan je stelt en reikt aan het einde van je opleiding het diploma, getuigschrift of certificaat uit.

De Politieacademie kent drie examencommissies:
  • Examencommissie Basis Politieonderwijs (BPO)
    Basispolitieonderwijs
  • Examencommissie Hoger Onderwijs (HO)
    Geaccrediteerde politieopleidingen bachelor of policing, minoren, premaster, MCI, MTL en MCPM)
  • Examencommissie Vakspecialistisch Politieonderwijs (VPO)
    Vakspecialistisch politieonderwijs

De werkwijze van de drie afzonderlijke examencommissies is uniform en met elkaar afgestemd.

Iedere examencommissie bestaat uit de leden, de secretaris en de voorzitter. De voltallige commissies vergaderen eens in de vier á zes weken. Ook heeft iedere examencommissie een dagelijkse bestuur bestaande uit enkele leden van de examencommissie, de voorzitter en de secretaris. Het dagelijks bestuur vergadert eens per twee weken en kan zelfstandig beslissingen nemen waarover verantwoording wordt afgelegd aan de voltallige examencommissie.

Daarnaast vindt er periodiek overleg plaats tussen de voorzitters van de drie examencommissies en de secretaris. Dit zorgt voor een eenduidig en gedeeld beleid tussen de drie examencommissies.

De v
oorzitters en de secretaris overleggen periodiek met het schoolmanagement en de directie van de Politieacademie. 


In de beleidsbesluiten van de examencommissie wordt de werkwijze van de examencommissie verder toegelicht.

Wil je meer weten over de inrichting en samenstelling van de examencommissies? Bekijk dan dit organogram.

Klik op onderstaande links voor meer informatie.

Waarvoor kan je als student bij de examencommissie terecht?

Waarvoor kan je als docent bij de examencommissie terecht?