Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Commissie van beroep voor de examens


Welkom op de pagina van de commissie van beroep voor de examens.

De Politieacademie is een publiekrechtelijke instelling en dat betekent dat in de Politiewet met betrekking tot besluiten die in het kader van het onderwijs worden genomen besluiten rechtsbescherming wordt geboden aan studenten. Veel van die besluiten hebben betrekking op de beoordeling van een examen, het toelaten tot of het beëindigen van een opleiding. In de Onderwijs- en Examenregeling (link naar OER) is vastgelegd tegen welke besluiten precies beroep kan worden ingesteld bij de commissie van beroep voor de examens (hierna Commissie).

In de OER is ook beschreven welk formulier moet worden gebruikt en uit welke stappen de beroepsprocedure bestaat. Veel studenten begeven zich met het starten van een beroepsprocedure op onbekend terrein. De Commissie heeft daarom een brochure gemaakt voor studenten waarin de stappen van de beroepsprocedure chronologisch worden toegelicht. Het doel van de brochure is om studenten een beter beeld te geven hoe de verschillende stappen in beroepsprocedure in de praktijk werken en wat studenten van de beroepsprocedure mogen verwachten.

Voor veel examinatoren en andere beslissers geldt eveneens dat zij weinig ervaring hebben met de beroepsprocedure. Daarom heeft de Commissie voor hen een soortgelijke brochure gemaakt als voor studenten.

In de afgelopen jaren heeft de commissie een groot aantal uitspraken gedaan. Representatieve voorbeelden van deze uitspraken zijn samengebracht in een jurisprudentiebank. Hierin is te lezen welke uitspraak in een specifieke zaak heeft gedaan. Bij het raadplegen van de jurisprudentiebank hoort een waarschuwing: het is goed om te beseffen dat de Commissie alleen uitspraken doet in individuele gevallen. Individuele gevallen kunnen veel op elkaar lijken maar zijn per definitie uniek.

De jurispru
dentiebank is onder andere doorzoekbaar met behulp van trefwoorden. Met de jurisprudentiebank wil de Commissie de transparantie bevorderen naar iedereen de betrokken is bij de examinering en andere daaraan verbonden besluiten.

De samenstelling van de Commissie is per 1 april 2020 als volgt:

Voorzitter                          J.J. Hoogendoorn

Plv. voorzitter                   P. Deelman

Leden                                 M. van den Nieuwenhuijzen

                                             P. van Os

                                             M.C. Alvarez 

                                             A. Veltman

D
e Commissie wordt ondersteund door secretaris H. Verkooijen en plv. secretaris A. Cornelis.


Het secretariaat van de Commissie is bereikbaar op het volgende email-adres:
Commissie.van.Beroep@politieacademie.nl.