Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Over het Basis Politieonderwijs

onderwijs oefening binnen

Om als agent te gaan werken, volgen studenten een opleiding aan de Politieacademie. Dit kan een bachelor- of masteropleiding zijn, of een opleiding op een mbo-niveau. Na het succesvol afronden van de opleiding, kun je aan de slag in de politiepraktijk.

Verschillende basis politieopleidingen:

Praktijkgericht

Het politieonderwijs is een combinatie van leren en werken. Alle opleidingen van het Basis Politieonderwijs zijn voltijd, waarbij leren op de Politieacademie wordt afgewisseld met leren in de praktijk in het korps. Als student heb je een aanstelling bij een politie-eenheid (regionaal of de Landelijke Eenheid). Het korps is onder andere verantwoordelijk voor aanstelling, proeftijd, beloning, functionerings- en beoordelingsgesprekken. De Politieacademie is (eind)verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. We geven en ontwikkelen het onderwijs samen met de politiepraktijk. Veel docenten en examinatoren komen ook uit de politiepraktijk.

Startbekwaam en vakbekwaam

Het politieonderwijs sluit aan bij de beroepspraktijk en bij de bevoegdheden die je als politiefunctionaris nodig hebt om je werk optimaal te kunnen doen. De basis van het onderwijs is verwerkt in beroepsprofielen, die door de beroepspraktijk zijn gevalideerd en door de minister van Veiligheid en Justitie zijn vastgesteld. Als je de Politieacademie met een diploma of certificaat verlaat, heb je voldoende bagage om aan de slag te kunnen gaan (startbekwaam) en om door te kunnen groeien (vakbekwaam).

Gevarieerde leeromgevingen

In het politieonderwijs is gekozen voor gevarieerde leeromgevingen. De variatie maakt individueel leren en leren in een groep mogelijk en zo nodig onafhankelijk van locatie en tijd. Daarom wordt er veel geïnvesteerd in innovatieve leermiddelen. De verschillende omgevingen maken het mogelijk om ook in sturing te variëren: van intensieve begeleiding tot grote zelfstandigheid.