Over het politieonderwijs

Duaal

Een veel voorkomend probleem in reguliere beroepsopleidingen is de aansluiting tussen ‘school’ en praktijk. Binnen de politie is deze aansluiting gegarandeerd doordat alle leertrajecten duaal van opzet zijn. De studenten leren zowel op het onderwijsinstituut als het korps.

Competentiegericht

Het politieonderwijs is competentiegericht: het sluit aan bij de beroepspraktijk en bij de bevoegdheden die de politiefunctionaris nodig heeft om zijn of haar werk optimaal te kunnen doen. De basis van het onderwijs is verwerkt in beroepsprofielen die door de beroepspraktijk zijn gevalideerd en door de politieministers zijn vastgesteld.

Contextgebonden

De beroepsprofielen beschrijven de eisen die aan (toekomstig) politiewerk worden gesteld. Deze eisen komen terug in kernopgaven, die overeenkomen met de domeinen in de beroepspraktijk. Door die constante verbintenis tussen politiewerk en kernopgaven is het politieonderwijs contextgebonden.

Gevarieerde leeromgevingen

In het politieonderwijs is gekozen voor gevarieerde leeromgevingen. De variatie maakt zowel individueel als collectief leren mogelijk, en zo nodig onafhankelijk van locatie en tijd. Daarom wordt er veel geïnvesteerd in ‘leren en ICT’. De verschillende omgevingen maken het mogelijk om ook in sturing te variëren: van intensieve begeleiding tot grote zelfstandigheid van de student.

Voltijd - deeltijd

Alle opleidingen van het basis politieonderwijs zijn voltijd, waarbij om de drie maanden leren op de Politieacademie wordt afgewisseld met leren in de praktijk bij het korps. De vakspecialistische opleidingen zijn deeltijd en zijn zo ingericht dat de student naast het studeren kan blijven werken.

Samen met de politie

De combinatie tussen leren en werken (duaal systeem) is een van de pijlers waarop het politieonderwijs rust. Uitgangspunt is dat een student een aanstelling heeft bij de politie. Het korps is onder andere verantwoordelijk voor aanstelling, proeftijd, beloning, functionerings- en beoordelingsgesprekken. De Politieacademie is (eind)verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs.