Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Lopend onderzoek

De praktijk van de teamchef in beeld

vakmanschapHet is de ambitie van de politie om de operationele betrokkenheid van teamchefs (en andere leidinggevenden) te versterken. Zie ook daarover het rapport van de commissie Welten, TOL NP. In de startbaanbijeenkomsten voor nieuwe leidinggevenden viel echter ook te beluisteren dat de ruimte voor operationele gerichtheid zeer beperkt is. De organisatie ´dwingt´ de teamchef om zich bezig te houden met allerlei interne, beheersmatige zaken, zo wordt gezegd. Hoe de praktijk zich daadwerkelijk zal ontwikkelen, is nog niet duidelijk. Verschillende teamchefs zullen vermoedelijk tot verschillende handelingswijzen komen. Het voorstel is om de zich ontwikkelende praktijk van de teamchef in beeld te brengen en zodoende meer zicht te krijgen op de wijze waarop teamchefs die (mogelijke) spanning ervaren en hanteren. Dat kan zicht geven op kansrijke ontwikkelingsmogelijkheden. 

Sturen op waarden, (hoe) doet de strategische top dat?

Van sturen op regels naar sturen op waarden is één van de ambities van de politie. Maar hoe doe je dat eigenlijk, sturen op waarden? In dit onderzoek willen we zicht krijgen op de manier waarop de strategische top van de organisatie (Korpsleiding en politiechefs) daar vorm aan probeert te geven. Hoe wordt door hen (als voorbeeld) de beweging van sturen op regels en prestaties naar sturen op waarden geprobeerd vorm te geven; wat lukt daarbij in eigen ogen goed en wat (nog) niet? En wat verandert er daardoor in de ogen van de 'afnemers' van hun leiding? Ervaren zij een verandering en wat verandert er daardoor voor hen in hun 'volgerschap'?

Hoe leert de politie in en vanuit de praktijk?

De ontwikkeling naar vakbekwame politiefunctionarissen vindt plaats in de praktijk. Het is dan ook een belangrijk terrein van onderzoek om te verkennen hoe formeel onderwijs zich verhoudt tot feitelijk handelen in de praktijk en hoe dit leren in de praktijk meer en beter gestalte kan krijgen.