Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Onderzoek

onderzoekster bij ME-busDe Politieacademie voert praktijkgericht onderzoek uit. Hiermee draagt zij bij aan inzichten en oplossingen voor uiteenlopende vraagstukken. Bovendien levert het onderzoek nieuwe kennis en inzichten op voor politieonderwijs en -praktijk.

De Politieacademie doet vaak onderzoek met de politie en met kennis- en onderzoeksinstellingen uit binnen- en buitenland. Met enkele hogescholen is een gezamenlijk lectoraat ingesteld.

Team Onderzoek bestaat uit lectoren en onderzoekers. De positie van een lector wordt ook wel omschreven als een kritische vriend. Een vriend die met onderzoek een bijdrage levert aan verbetering van de politie, praktijk en onderwijs. Om deze bijzondere positie expliciet zichtbaar te maken heeft de Politieacademie een symbolisch teken, de lectorenspeld, in het leven geroepen. Geen strepen of andere tekenen op een uniform, maar een lectorenspeld die de band tussen politie en wetenschap laat zien.

Strategische onderzoeksagenda

De strategische onderzoeksagenda​​ bevat de belangrijkste thema’s voor politieonderzoek de komende jaren. Het stelt daarmee de kaders voor het onderzoek dat de Politieacademie uitvoert en voor het wetenschappelijk onderzoek dat ze uitbesteedt. Dit instrument is door de minister van Veiligheid en Justitie aangewezen om meer samenhang en meer focus in het onderzoek aan te brengen en om de doorwerking naar onderwijs, beleid en beroepspraktijk te verbeteren.

De Politieacademie stelt de agenda eenmaal in de vier jaar op. De politie is een belangrijke vraagsteller. De agenda wordt ieder jaar geconcretiseerd in een onderzoeksprogramma.
 
Om onderzoeksresultaten bekend te maken of om input voor onderzoek te verkrijgen organiseert het team Onderzoek regelmatig seminars. Het merendeel is terug te kijken op het YouTube kanaal van de Politieacademie.

 

 Actueel