Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Lokale basis

Kennis(leemte)

lokale basisEr is vrij veel bekend over de lokale inbedding van de politie tot kort voor de start van het korps Nationale Politie. Het gaat onder andere om de door de gemeenten ervaren afstand tot de politie en de rol van wijkagenten in buurten. Sinds de start van de Nationale Politie worden de lokale inbedding van de politie, de schaalvergroting en de sterkte van de basisteams systematisch onderzocht. Aandachtpunten zijn de inrichting van de politie, de plaats van de recherche in basisteams, de operationele sturing en de factoren die specialisatie bevorderen, burgerparticipatie en onderzoek naar criminele of overlast gevende jeugdgroepen.

Vragen ter oriëntatie

Is er op lokaal niveau nieuwe onveiligheid te onderkennen die specifieke aandacht van de politie verdient? Hoe kan de nieuwe politie deze goed aanpakken? In hoeverre is de vraag van buiten de politie leidend bij de inrichting van de basisteams? Welke impact heeft de landelijke beleidssturing en het landelijk beheer op de lokale politieprioriteiten? Krijgen het lokale gezag en de basisteamchef genoeg speelruimte? Behouden het bevoegd gezag en de lokale politieleiding de regie over de aanpak van de lokale veiligheidsproblemen? Antwoorden op deze vragen moeten de politie en lokale bestuurders zicht bieden op de lokale verankering van de politie en suggesties aanreiken hoe die zo nodig versterkt kan worden.