Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Technologie en effectief informatiegebruik

Kennis(leemte)Technologie en effectief informatiegebruik

Technieken van informatie-uitwisseling ontwikkelen zich razendsnel. Vergeleken met de samenleving staat de politie op achterstand bij het integreren in haar werkprocessen van technieken als analyse van big data, mobiel internet en mobiele apparaten, autonome machines, kunstmatige intelligentie en social media. Ook de kennisontwikkeling blijft achter; omtrent de mogelijkheden van deze technieken voor de eigen organisatie, de consequenties voor het eigen functioneren maar ook de mogelijkheden die de nieuwe technologieën aan criminelen bieden en de nieuwe risico’s die zulke criminele praktijken met zich meebrengen.
Hoe dragen technologische ontwikkelingen gericht op informatiegebruik bij aan criminaliteitsbeheersing? Die vraag staat centraal bij dit onderzoeksthema. Het richt zich op de betekenis van technologische ontwikkelingen voor de legitimiteit en identiteit van de politie, effectief politieoptreden, de inrichting van de organisatie, veranderende eisen aan personeel en taakuitvoering, de relatie tot burgers, de samenwerking met partners en vervagende (geografische) grenzen.
 
Het onderzoeksprogramma heeft als doel:
1)       kennis opleveren over technologische ontwikkelingen in het veiligheidsdomein die relevant zijn voor effectief informatiegebruik in de opsporing;
2)       inzichtelijk maken hoe technologische ontwikkelingen gericht op informatiegebruik theoretisch en empirisch bijdragen aan criminaliteitsbeheersing;
3)       indiceren / monitoren van technologische toepassingen van informatiegebruik binnen specifieke onderdelen van de opsporing.

Lopende onderzoeken

Een overzicht van lopende onderzoeken (alle thema’s, inclusief technologie en effectief informatiegebruik), vind je hier. Dit overzicht bevat ook de lopende onderzoeken in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam en NHL Stenden Hogeschool bij respectievelijk het Lectoraat Forensisch Onderzoek en het Lectoraat Cybersafety.