Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Ondermijning

ondermijningKennis(leemte)

De ondermijnende invloed van criminaliteit op de samenleving en het politie/bestuurlijke apparaat wordt steeds duidelijker. Tegelijkertijd staat onderzoek op dit vlak nog in de kinderschoenen. Onderzoek naar bijvoorbeeld het historisch perspectief, het antwoord van de politie en haar ketenpartners, en de invloed van ondermijning in de wijk verdient aandacht. De rol van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) springt hierbij in het oog.

Vragen ter oriëntatie

Rond dit thema is duidelijk behoefte aan verkennende studies die het fenomeen blootleggen op een voor de politie herkenbare wijze. Ook is er vraag naar evaluatiestudies die in de aanpak van criminaliteit knelpunten signaleren, verklaringen bieden en concrete handreikingen tot verbeteringen geven. Daarnaast moet vooral bij dit thema worden gezocht naar andere effectieve (bijvoorbeeld audiovisuele) vormen om nieuwe inzichten vlot aan de politiepraktijk over te dragen.