Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Vakmanschap

Kennis(leemte)

vakkundigGrootschalig politieoptreden dat maatschappelijke beroering heeft gewekt, wordt vaak geëvalueerd. Door middel van peer reviews, after-action reviews en leer-arena's wordt voor overdracht van ervaring gezorgd. Of dit op lange termijn ook succesvol blijft, is nu nog niet zeker. Dit verdient nader onderzoek. Er is recent onderzoek naar de briefing, naar verhalende ervaringsoverdracht en naar de impact van schietvaardigheidstraining.

Vragen ter oriëntatie

Hoe kan leren op de werkplek het meest efficiënt en effectief vorm krijgen? In hoeverre maakt de politie bij het probleemgerichte optreden gebruik van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek (evidence based policing)? Hoe staat het met de kwaliteit van de opsporing en hoe kan deze worden verbeterd? Wat zijn de effecten van de invoering van flex-ME? Hoe kan op de werkvloer meer profijt worden getrokken uit onderzoeksresultaten? Hoe snel kan in acute situaties kennis voor de praktijk worden gemobiliseerd? De politie wil meer sturen op waarden en normen dan op harde targets en de leidinggevende worden geachte operationeel leiding te geven. Hoe doet zij dat?