Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Kennis & Onderzoek

onderzoek laboratoriumOnderzoeks- en kennisdiensten van de Politieacademie richten zich op de politiepraktijk en het politieonderwijs. De activiteiten dragen bij aan nieuwe inzichten, ontwikkeling van kennis- en onderwijsproducten en actualisering van het onderwijs.

De Politieacademie werkt samen met andere kennisinstellingen, veiligheidspartners en hogescholen die onderzoek doen en kennis ontwikkelen die de politieprofessie versterkt.

De sector Kennis & Onderzoek wil graag verbinding, focus en massa in kennis en onderzoek aanbrengen en de samenwerking met praktijk, onderwijs en andere partners faciliteren. Zo ontstond het idee om een aantal kenniscentra in te richten, waar wordt gewerkt aan kennisontwikkeling en kennisontsluiting op voor de politie relevante kernthema's.