Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Basis politieopleiding op niveau 4

​​De basis politieopleiding is een praktijkgerichte opleiding, die 2 jaar duurt.  Je wordt allround opgeleid voor het brede politievak door vakspecialisten op één van onze eigen opleidingslocaties. Je leert en werkt in kleine groepen van 8 studenten. Daarbij begeleiden en coachen we je intensief en doorlopend, maar word je ook uitgedaagd om zelfstandig te werken en je eigen studieloopbaan vorm te geven.

Inhoud van de opleiding

De opleiding richt zich op het politiewerk in de praktijk. De volgende onderwerpen komen terug in de opleiding:

  • Surveilleren in het publieke domein 
  • Afhandelen van incidenten 
  • Optreden in het verkeer 
  • Optreden bij overlastsituaties 
  • Optreden bij misdrijven Gebiedsgebonden werken (Profiel GGP) 
  • Opsporing en veelvoorkomende criminaliteit (Profiel VVC)

 De opleiding bestaat uit een basisdeel en een uitstroomprofiel GGP (gebiedsgebonden politie) of VVC (veelvoorkomende criminaliteit). Eenheid en student bepalen samen welk uitstroom profiel wordt gevolgd.  

Meer informatie over de opleiding en de uitstroomprofielen vin​d je bij ons onderwijsaanbod. 

Politieagent GGP (PO21)

Politieagent VVC (PO21)

Hier vind je ook de studiegidsen. De studiegids is het opleidingsspecifieke deel van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de Politieacademie. 


Fysiek fit?

Het goed kunnen uitvoeren van het politievak vraagt een goede fysieke fitheid. In de politieopleiding is daarom veel aandacht voor het ontwikkelen van een goede fysieke conditie. Studenten moeten tijdens hun opleiding aantonen dat hun fysieke fitheid op het juiste niveau is. Je gaat hier tijdens de opleiding voor trainen, maar het is zeker aan te raden om voordat je start een goede conditie op te bouwen en ook wat krachttraining te doen. Daarnaast komen zelfverdediging,​ conditietraining en aanhoudingsvaardigheden aan bod in de opleiding.

Ook krijgen studenten lessen om met geweldsmiddelen om te gaan en een politierijopleiding. Dit is dus heel divers. Dat komt doordat je met deze opleiding veel verschillende kanten op kunt. Na de opleiding ben je vooral actief in de surveillance en noodhulpdiensten. Samen met collega's zorg je voor een goede afwikkeling van incidenten. Van vernieling tot verkeersongeval, van woninginbraak tot geweldsmisdrijf. 

Weerbaarheid?

In de opleiding word je voorbereid op het politievak. Want politiewerk is uniek. We leren studenten wat het werkelijk betekent je in te zetten voor andere mensen. Je leert over de rol van de politie in de samenleving en wat dat voor jou als agent betekent. Je leert in een split second beslissingen te nemen, hoe je moet omgaan met weerstand en je wordt geconfronteerd met geweld en heftige situaties. Kortom, agent zijn is onvoorspelbaar en dynamisch. En dat doet wat met je.​

Hoe is de opleiding opgebouwd?

In de opleiding gaan leren en werken hand in hand. Het eerste studiejaar starten studenten op school, met een oriëntatie op het politievak. Daarbij lopen ze af en toe een dag mee in de praktijk. Je leert in een kleine groep van 8 studenten de basisvaar​digheden die voor het politievak belangrijk zijn. Na negen maanden loop je een praktijkstage van 3 maanden, gecombineerd met enkele dagen op school. 

In het tweede jaar van de studie lopen studenten grotendeels in de praktijk, dat wil zeggen in de eigen eenheid, mee. Naast het lerend werken in de praktijk volg je met je eigen leergroep lessen in de eenheid. Docenten komen daarvoor naar de eenheid toe.

Per week moet je rekenen op 36/38 uur werk- of studie-uren. In de praktijkperiodes word je voor diensten ingeroosterd. Dit kunnen ook
avond-, weekend- en nachtdiensten zijn.

Begeleiding

Tijdens de gehele opleiding worden studenten begeleid door een begeleidingsteam bestaande uit een docent, een praktijkbegeleider en een trajectbegeleider. De praktijkbegeleider is de politieman of -vrouw met wie je samen de straat op gaat. Bij de trajectbegeleider kun je terecht met vragen over de opleiding en hij/zij houdt contact met je docenten en begeleiders op de Politieacademie. Loop je tijdens de opleiding tegen problemen aan, dan kun je terecht bij ht begeleidingsteam. Als het nodig is, kunnen zij ook zorgen voor extra ondersteuning.

Meer weten of inschrijven?

Wil je meer weten over salaris, toelatingseisen, het werk na de opleiding of het inschrijven voor de opleiding? Kijk dan op www.kombijdepolitie.nl

Vragenvideo's

In vier vragenvideo's geven politiedocenten Ramon, Mounir, Ibrahim en Gabriëlle antwoord op de meest gestelde vragen over de vernieuwde basis politieopleiding op niveau 4. Bekijk de video's.

Vragenvideo's N4.jpg


 Direct naar