Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Politieagent GGP

Algemeen

De politie heeft behoefte aan politiemedewerkers in de basisteams. Politieagenten GGP zijn breed inzetbaar en regelmatig herkenbaar aanwezig op straat. Zij dragen bij aan een veilige en leefbare wijk, stad of regio. Hun werk bestaat uit o.a. het houden van toezicht, afhandelen van incidenten, handhaven van wetten en regels, verlenen van (nood)hulp en het verrichten van (online) dienstverlening, enkelvoudig recherchewerk en preventieadvies.

Voor wie

Aspiranten, geselecteerd door de politie en toegelaten door de Politieacademie.

Opbouw

De opleiding Politieagent GGP kent een basisdeel en een uitstroomprofiel. Het basisdeel van de opleiding (Q1-Q5) richt zich op het werk in de basispolitiezorg (BPZ). Het heeft de focus op vakmanschap, toezicht houden en handhaven, handelen bij meldingen en incidenten en bijdragen aan opsporingsonderzoeken. Het gaat om werk dat op je afkomt (reactief), waarbij van jou verwacht wordt dat je optreedt om de rechtsorde te handhaven en hulp te verlenen.

De opleiding start met het verkennen van het werken in het publieke domein als politieagent. Dit doe je door de opdrachten 'surveilleren in je werkgebied' en 'optreden bij veelvoorkomende misdrijven'. Hierin leg je de basis voor je professionele beroepsidentiteit, juridische kennis, bevoegdheden, vastlegging en gespreksvaardigheden. Vervolgens neemt door de context van de opdrachten, de complexiteit - inclusief het geweldsrisico - toe. Je richt je dan op het bijdragen aan opsporingsonderzoeken en incidentafhandeling. Dit doe je door de opdrachten 'optreden in het verkeer', 'optreden bij overlast’ en ‘optreden bij ernstige misdrijven'. In Q4 en Q5 ga je je in de praktijk met dezelfde onderwerpen bezig houden.

Het uitstroomprofiel (Q6-8) van de opleiding richt zich op het werk in de basisteams, maar dan met een focus op werkzaamheden in de GGP. Het bouwt voort op het werk in de basispolitiezorg. Het gaat om werk dat het basisteam/jijzelf initieert (proactief), waarbij van jou wordt verwacht dat jij een gedegen voorbereiding treft en optreedt op basis van een plan van aanpak. De samenleving wordt steeds complexer, criminelen worden steeds creatiever en gewelddadiger en daarom moet je kunnen denken in termen van processen (trends, informatiesturing, scenario’s) en samenwerkingsverbanden. Proactief optreden zit aan het einde van de opleiding omdat je hiervoor een helikopterview moet hebben en in staat moet zijn om op een hoger abstractieniveau te analyseren.

Verdere informatie vind je in de studiegids.

Resultaat

Na positieve afronding van de opleiding ontvang je het diploma 'Politieagent GGP' en ben je helemaal toegerust om als agent binnen het basisteam aan de slag te gaan.

Praktische informatie

Code: 1900231.000
Type: Opleiding
Examineringtype: Diploma

Studielast totaal: 3648 sbu
Instituut: 2204 sbu
Korps: 1444 sbu

Duur: > 1 jaar
Totaalprijs: niet individueel afneembaar

Indeling van het onderwijs

De opleiding Politieagent GGP is een voltijds opleiding. De volledige opleiding kent twee leerjaren, waarbinnen je werkt aan de ontwikkeling van de leeruitkomsten door de uitvoering van opdrachten in het onderwijs. De opleiding is een combinatie van leren en werkend leren.

Een leerjaar is onderverdeeld in kwartielen, periodes van 3 maanden (12 weken). Deze kwartielen starten in week 5, week 17, week 33 en week 45. Onderwijsdagen zijn in principe van maandag tot en met vrijdag en lestijden kunnen zijn van 7.00-23.00 uur. In uitzonderlijke gevallen wordt er uitgeweken naar een zaterdag en/of feestdagen. Praktijkdagen kunnen op alle weekdagen, weekenddagen en ook ‘s nacht zijn. 

Toelichting studielast

De totale studielast is 120 studiepunten en 3648 studiebelastingsuren.

Onderwijsuren: 2204 sbu
Praktijkuren: 1444 sbu
Schoolweken: 58 weken
Praktijkweken: 38 weken

Overige informatie

 

Randvoorwaarden

Vanaf de start van de opleiding ben je in dienst van de politie. Je kunt je niet zomaar aanmelden bij de Politieacademie voor de opleiding tot Politieagent. De opleiding Politieagent GGP staat alleen open voor medewerkers van de politie. Eerst moet je dus solliciteren en door het selectieproces gaan om aangenomen te worden. 

Algemene instroomeisen

Voor deelname aan de opleiding tot Politieagent GGP moet je minimaal voldoen aan de volgende toelatingseisen:

  • Selectie-eisen Politie
  • Diploma vmbo gemengde leerweg (GL) of theoretische leerweg (TL)
  • Certificaat Staatsexamen vmbo-TL/GL Nederlandse taal en rekenen
  • Overgangsbewijs naar 4 havo/vwo
  • Diploma mbo-3

Een recent positief resultaat van een toelatingstoets mbo-4 van NTI of LOI is tevens een bewijs van voldoen aan de toelatingseisen.

Klik hier als je niet voldoet aan de toelatingseisen en een verzoek wilt doen om in te stromen.

Vrijstellingen

Er zijn geen vrijstellingen mogelijk.

Aanmelden

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met team Recruitment van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met Team Recruitment van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.