Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Lopend onderzoek

politie te paard

Vluchtelingen: een verkenning via politielijnen

De veiligheid binnen en rondom een AZC is politiek-maatschappelijk belangrijk. AZC locaties liggen onder een vergrootglas en er spelen emoties: onder burgers, maar ook onder vluchtelingen. Juist in deze context (belangrijk en emotievol) is het waardevol om nuchter en realistisch te verkennen wat de stand van zaken van de veiligheid is, en wat die stand van zaken leert over de (mogelijke) toekomstige veiligheidssituatie.

Om die reden voert de Politieacademie een verkennend onderzoek uit onder politiemensen die door het land heen ervaringen hebben opgedaan met de veiligheid op en rondom een AZC.