Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Leiderschap bij Digitale Transformatie

​​​​​​​​​Algemeen

Digitale transformatie. De Nederlandse politie zit er middenin. De maatschappij maakt een fundamentele shift door. Hoe kunnen we nog beter inspelen op een structureel veranderende samenleving? Hoe kunnen we daarin de functie van technologie begrijpen? Met welke toepassingen kunnen we het verschil nog meer maken? Wat is ervoor nodig om digitalisering binnen de politie collectief en inclusiever te maken? Met productieve dwarsverbindingen binnen én buiten de politie? Wat vraagt dat van het leiderschap en van de persoonlijke ontwikkeling? Allerlei vragen poppen op als het gaat om ‘digital learning & leadership’. Vragen die het in zich hebben om uitgewerkt te worden en gekoppeld te worden aan de praktijk van alledag. In een nutshell is dit de essentie van het leerprogramma. Een primeur om te participeren en de mouwen op te stropen!

Kijk voor een eerste indruk naar de video

Voor wie

Dit leerprogramma is bedoeld voor collega’s die een sleutelrol willen gaan vertolken in de digitale transformatie van de politie. Primaire doelgroep zijn teamchefs en sectorhoofden. Daarnaast is er ook een beperkt aantal plekken voor specialisten, adviseurs en veranderaars/programmamanagers (zie afbeelding ‘Doelgroep’).

Opbouw

Het leerprogramma is uniek in zijn soort. Dat maakt dit traject tot een uitdagend, intensief en inspirerend leeravontuur. Een proeftuin van leren over technologie, toepassingen en vooral het leiderschap om te verbinden, tot stand te brengen en door te ontwikkelen. De leergang wordt elk jaar weer opnieuw ontworpen om de aansluiting met de praktijk en de laatste inzichten vanuit de theorie optimaal in te zetten. Er zijn verschillende  modules in een half jaar tijd. Van start tot finish wordt er in een modulaire opzet gewerkt met fysieke 24-uurs sessies, tussendoor assignments, pit-stops, podium-reflecties, ‘vouchers’ en natuurlijk e-learning. Een keur aan moderne èn functionele werkvormen. Ook is er reflectie en van tijd tot tijd een pas op de plaats. Leeropbrengsten worden versneld waar het kan en waar even een moment van bezinning nodig is, schuwen we dat niet. De afsluiting zal plaats vinden in de vorm van pitches die de leeropbrengst showen. Hier kun je als deelnemer concreet maken wat jouw bijdrage is aan de digitale transformatie en wat dat vraagt aan persoonlijke ontwikkeling en leiderschap.
Het leerprogramma streeft er naar om een leercommunity te vormen met (oud) deelnemers en samenwerkingspartners en een community of practice met professionals uit de organisatie.

Resultaat

Het leerprogramma biedt bruikbare en relevante inzichten die je in de opzet als het ware naar je toehaalt. Concrete handvatten om jouw eigen digitale leiderschap productief te maken. De leerstof krijgt betekenis doordat je het toepast bij actuele casuïstiek en uiteraard de pitch die je in je eigen groep ontwikkelt. Daarmee wordt gericht werk gemaakt van de vertaalslag naar de praktijk. Deelnemers versterken hun handelingsrepertoire maar leren ook te kijken door diverse brillen èn krijgen awareness dat digitalisering over mensen gaat, door de gehele organisatie en de samenleving heen. Niet alleen je eigen persoonlijke ontwikkeling krijgt een digitale ‘boost’, ook de politie in zijn algemeenheid wordt er sterker van omdat het leerprogramma inclusief van karakter is. Een focus op het ‘schalen’ van de impact en het verbinden en borgen van de lerende vliegwielbewegingen die op gang gaan komen.  

Studieduur

Het programma heeft een studiebelasting van 100 uur t.b.v. de fysieke contactdagen en 80 uur zelfstudie. De totale doorlooptijd van het programma is 24 weken.

Data

Blok 1: 26 en 27 september 2024
Blok 2: 17 en 18 oktober 2024 ​
Blok 3: 19 en 20 november 2024
Blok 4: 11 en 12 december 2025
Blok 5: 15 en 16 januari 2025

Blok 6: 26 en 27 februari 2025
Blok 7: 18 en 19 maart 2025​

Tijden modules

Telkens twee dagen: dag 1 van 9.00 uur t/m 17.00 uur dag 2, dus inclusief overnachting.

Meer informatie

Neem contact op met het secretariaat op telefoonnummer 088-6622059 of mail naar politieleiderschap@politieacademie.nl

Inschrijven

​Heb je interesse? Het maximum aantal deelnemers is bereikt. Je wo​rdt op de belangstellendenlijst geplaatst.
Meld je aan via dit 
inschrijfformulier.