Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Stan Duijf winnaar scriptieprijs 2019

Plaatsingsdatum:  

Laatste update: 4-9-2019 13:07

Stan Duijf heeft met zijn scriptie 'Modern Sherlock Holmes. How will the police respond?' de scriptieprijs 2019 gewonnen. Zijn onderzoek richt zich op burgerparticipatie in de opsporing. Volgens de jury was het een origineel thema en heeft zijn scriptie grote toegevoegde betekenis voor het politievak. Stan kreeg maandag 2 september tijdens de opening van het onderwijsjaar de prijs uitgereikt door korpschef Erik Akerboom.

Stan Duijf was één van de drie genomineerden. De jury gaf mee dat het om 3 scripties gaat die zeker de moeite waard zijn om te gaan lezen. Relevante thema's, plezierig geschreven, duidelijke probleemstellingen een goede opbouw en verantwoording van de methodologie.
Bekijk hier de scriptie van Stan Duijf.

De genomineerden 2019:

Stan: "Ik ben blij met de waardering die ik heb gekregen voor het onderzoek dat ik heb gedaan. Daarnaast wil ik benadrukken dat het winnen van de scriptieprijs heel mooi is. Het belangrijkste van het doen van onderzoek zijn de conclusies en aanbevelingen die voortuitgang creëren in het dagelijks politiewerk"

Scriptieprijs

Sinds 2015 wordt jaarlijks de scriptieprijs uitgereikt bij de opening van het politie onderwijsjaar. Met deze prijs biedt de politieacademie talenten en hun onderzoeksresultaten een podium. Dat podium draagt bij aan de doorwerking van hun kennis en inzichten naar de politiepraktijk en het onderwijs.

Studenten binnen het Hoger Onderwijs van de Politieacademie kunnen door hun schoolleiding worden voorgedragen om in aanmerking te komen voor een scriptieprijs. De voordrachten komen uit de politieopleidingen op hbo- en wo-niveau.

Jury

De deskundige jury met vertegenwoordigers van politiepraktijk, onderwijs en onderzoek beoordeelt de scripties op zowel wetenschappelijke waarde als praktische relevantie. Dit jaar werd de jury gevormd door; Jaco van Hoorn, Pieter Tops en Peter van Os. 

Belang voor de praktijk

De politieacademie leidt politiemensen op die blijven leren, nieuwsgierig en onderzoekend zijn. Het doen van onderzoek is daarbij cruciaal. Het voedt de nieuwsgierigheid en het lerend vermogen van politiestudenten. Het leert hen vanuit verschillende perspectieven naar problemen te kijken. Zo komen zij ook tot onderbouwde inzichten voor verbetering.

Deze onderzoekende en lerende professionals zijn van onschatbare waarde voor de politie. Zij vormen de beste garantie voor doorwerking van nieuwe kennis naar de praktijk. Ze werken immers op het grensvlak van politieonderzoek, politieonderwijs en politiepraktijk. En zijn in staat de brug te slaan tussen deze werelden.

Trefwoorden