Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Laatste genomineerde scriptieprijs bekend

Plaatsingsdatum:  

Laatste update: 22-8-2019 13:42

Gert Jan de Jonge & Gerard van Haaften zijn vanuit de Politiekundige Bachelor één van de drie genomineerden voor de scriptieprijs 2019. Zij zijn als duo genomineerd met hun scriptie 'We hebben een feestje.'

Scriptie 'We hebben een feestje' 

"​In Nederland worden jaarlijks duizenden evenementen georganiseerd. Gemeenten verlenen hiervoor vergunningen en hebben daar sociale-, toeristische-, culturele- of economische redenen voor. Jaarlijks zijn er echter vele gewonden te betreuren. Achteraf blijkt veelal dat het proces van vergunningverlening niet in orde was," aldus Gert Jan en Gerard. "Ons afstudeeronderzoek toont aan dat er een kloof bestaat tussen de mogelijkheden en de ambities van de gemeente. Door deze kloof is het thema veiligheid bij het verlenen van evenementenvergunningen  geregeld een ondergeschikte factor. Als de gemeente bij het verlenen van de evenementenvergunning een duidelijk, eenduidig en goed proces volgt, kan veel ellende worden voorkomen. Onze thesis toont aan dat hier winst te behalen is en biedt gemeenten handvatten om deze winst te behalen."

 

Scriptieprijs

Met de scriptieprijs krijgen talenten en hun onderzoeksresultaten een podium. Studenten binnen het Hoger Onderwijs van de Politieacademie kunnen door hun schoolleiding worden voorgedragen om in aanmerking te komen voor de scriptieprijs. De voordrachten komen uit de politieopleidingen op hbo- en wo-niveau. Een deskundige jury met vertegenwoordigers vanuit politiepraktijk, onderwijs en onderzoek beoordeelt de scripties op zowel wetenschappelijke waarde als praktische relevantie.

Opening onderwijsjaar

De prijs wordt op maandag 2 september 2019 uitgereikt door minister Grapperhaus. De overige genomineerden worden komende week bekend gemaakt.

Kijk op www.politieacademie.nl/scriptieprijs voor meer informatie.

Trefwoorden