Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Sollicitatieprocedure

De Politieacademie wil de sollicitant duidelijkheid geven over hoe de sollicitatieprocedure verloopt. Deze sollicitatieprocedure ziet er als volgt uit:

1. Bericht na ontvangst

Na ontvangst van de sollicitatiebrief en curriculum vitae krijgt de sollicitant een ontvangstbevestiging van de sollicitatie. Eventueel kan in deze bevestiging informatie gegeven worden over het verdere verloop.

2. Brief/CV selectie

Per vacatureprocedure wordt er een sollicitatiecommissie samengesteld. Meestal nemen de leidinggevende en een personeelsadviseur van de afdeling deel aan de commissie. Na de sluitingsdatum van de advertentie beoordelen de leden van de sollicitatiecommissie de ontvangen sollicitatiebrieven en de curriculum vitaes van de kandidaten. Vervolgens bepaalt de sollicitatiecommissie met welke kandidaten zij nader willen kennismaken door middel van een eerste sollicitatiegesprek.

3. Sollicitatiegesprekken

De sollicitanten naar wie de voorkeur uitgaat, worden schriftelijk of per mail uitgenodigd voor een gesprek. In de uitnodiging staat o.a. de datum, het tijdstip en de locatie van het gesprek aangegeven, alsmede welke personen namens de Politieacademie het gesprek zullen voeren.

4. Selectie

Na de eerste sollicitatiegesprekken neemt de sollicitatiecommissie beslissingen over welke kandidaat of kandidaten door gaan voor een assessment, arbeidsvoorwaardengesprek of een tweede selectiegesprek. Kandidaten die worden afgewezen ontvangen hierover bericht.

5. Afwijzing

Na de selectieronde(s) ontvangt de afgewezen kandidaat een afwijzing per mail of per brief.

6. Assessment en betrouwbaarheids- en geschiktheidonderzoek

Indien de Politieacademie de kandidaat wil testen kan zij gebruik maken van een assessment. Een betrouwbaarheids- en geschiktheidonderzoek maakt standaard deel uit van de selectieprocedure.

7. Arbeidsvoorwaardengesprek

In het arbeidsvoorwaardengesprek wordt met de geselecteerde kandidaat gesproken over de bezoldiging (salaris) en de secundaire arbeidsvoorwaarden. Indien er overeenstemming wordt bereikt, begint de sollicitant als medewerker bij de Politieacademie. Meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden