Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Arbeidsvoorwaarden

De Politieacademie is een aantrekkelijke werkgever met een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket. Dit pakket bestaat o.a. uit: salaris, vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

Onder salaris wordt verstaan het tussen de werkgever en werknemer overeengekomen te betalen bruto bedrag per maand als vaste beloning voor de werkzaamheden behorende bij de functie. Het salaris wordt vastgesteld volgens de salaristabel die hoort bij het Besluit Bezoldiging Politie. Daarnaast vindt de uitbetaling van 8% vakantiegeld en 8% eindejaarsuitkering plaats.

Werkduur

Een 36-urige werkweek staat voor voltijd dienstverband. Er is in sommige gevallen de mogelijkheid voor een betaalde 38-urige werkweek. Invulling van de werkdagen geschiedt in overleg met de leidinggevende.

Deeltijd werken

Er zijn binnen de Politieacademie, afhankelijk van de functie, mogelijkheden voor het werken in deeltijd.

Verlof

De basis vakantieaanspraak voor een voltijd medewerker bedraagt 24 dagen. Afhankelijk van de leeftijd wordt dit verhoogd.

Collectieve ziektekostenverzekering

De Politieacademie heeft een collectief contract afgesloten met ziektekostenverzekeraar CZ. Daarmee wordt geprofiteerd van een goede dekking voor een gunstige premie.

Reiskosten

Voor het woon-werkverkeer kent de Politieacademie een vergoeding van €0,18 per kilometer met een maximum van 200 kilometer per dag. Er kan ook gekozen worden voor vergoeding van een maandtrajectkaart.

Overige secundaire arbeidsvoorwaarden

De Politieacademie biedt naast goede salarissen en toelagen nog een aantal aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals:• een pensioenvoorziening van ABP • korting op een aantal verzekeringen • een fietsplan • goede faciliteiten voor studie- en ouderschapsverlof • mogelijkheid voor telewerken • etc.