Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Betrouwbaarheid en geschiktheidonderzoek

Een betrouwbaarheids- en geschiktheidonderzoek wordt uitgevoerd op het moment dat een kandidaat geschikt wordt geacht voor een functie bij de Politieacademie. Het onderzoek heeft tot doel om, op basis van informatie uit het verleden, vast te stellen of de kandidaat de verplichtingen als politiemedewerker onder alle omstandigheden loyaal zal vervullen.

Als uit het onderzoek geen beperkingen naar voren komen tegen een aanstelling, wordt een positief advies gegeven. Het uitvoeren van het onderzoek duurt maximaal zes weken en wordt uitgevoerd door een onderzoeker die niet betrokken is bij de selectieprocedure.

In het onderzoek wordt met name gekeken naar omstandigheden of feiten uit het leven van de kandidaat die bepalen of een aanstelling risico geeft voor de integriteit van de politieorganisatie.

Meer concreet gaat het om:

  • Strafrechtelijk vervolgbaar gedrag. Let wel, dit is meer dan strafrechtelijk veroordeeld gedrag. Niet alleen oude veroordelingen, maar ook strafbare gedragingen die niet hebben geleid tot een veroordeling moet de kandidaat opgeven. Zo kunnen niet vervolgde strafbare feiten(sepots) soms, in onderzoek, even zwaar wegen als een vonnis van de rechter.
  • Gedrag dat op zichzelf misschien niet strafbaar is, maar wel strijdig met de normen, waarden en regels van een politieorganisatie zelf. Zo zijn enkele van de grondregels van politiemedewerkers dat zij respect hebben voor mensen en dat zij risicovolle contacten in de privé-sfeer mijden.