Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Onderzoek Anne Faber

Op 28 januari 2020 hebben onderzoeker Jerôme Lam en lector Nicolien Kop het boek ‘Schouder aan schouder. Burger- en politieparticipatie tijdens de vermissing van Anne Faber.’ gepresenteerd. Tijdens een besloten bijeenkomst met belanghebbenden lichtten de twee onderzoekers hun belangrijkste conclusies toe.


In de eerste twee weken van oktober 2017 werd het nieuws in Nederland beheerst door de vermissing van Anne Faber. Een heftige gebeurtenis met een grote maatschappelijke betrokkenheid en impact als gevolg. Burgers mobiliseerden zich en journalisten volgden de initiatieven van burgers en politie op de voet. De politie werd geconfronteerd met massale zoektochten door burgers en de actieve bijdrage van familie en vrienden in het vinden van Anne. 

Hoewel de politie het belangrijk vindt dat burgers participeren, heeft burgerparticipatie in de praktijk de nodige haken en ogen. De opsporingsteams moesten op dat moment bepalen hoe zij met de betrokken burgers om wilden gaan en hoe de samenwerking invulling kon krijgen. Het uitgangspunt was om participatie te omarmen, maar dat was (soms) makkelijker gezegd dan gedaan. 

Op verzoek van de Dienst Regionale Recherche Midden-Nederland deed de Politieacademie onderzoek naar de ervaringen van betrokkenen met burgerparticipatie binnen de opsporing. Het doel was om maximaal lering uit te trekken uit deze zaak. Deze publicatie beschrijft de uitkomsten van dit onderzoek.