Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Officier van Dienst Recherche (OvD-R)

Algemeen

De OvD-R is een rol die niet alleen zorgt voor de inbreng van kennis (recherchestructuren/sturingslijnen) en kunde uit het opsporingsproces bij incidenten, maar vooral ook stuurt en coördineert op en bij incidenten die daartoe aanleiding geven. Welke incidenten dit zijn is niet aan te geven en hangt in belangrijke mate af van de impact van het incident op de omgeving en op de betrokken personen. In het algemeen geldt dat de OvD-R in ieder geval optreedt als er sprake is van een ernstig delict volgens de TGO-normen en inzet van meerdere recherche-eenheden en er een verdeling en/of herschikking van taken noodzakelijk is.

In deze module staat de (multidisciplinaire) rol als Officier van Dienst Recherche centraal. Via zelfstudie en contactdagen verwerf je benodigde kennis en vaardigheden op het gebied van methodisch denken, leidinggeven onder druk, opschaling, processen, protocollen en afstemming met andere relevante partijen. De opleiding kenmerkt zich door een geleidelijke opbouw in complexiteit en leerproces waarbij via simulaties (eigen) casussen worden beoefend. Je verblijft een week op een oefenlocatie waar je eigen leervragen (leer- en vormdoelen) de basis zijn voor jouw leerproces. Door middel van een toenemende complexiteit van casuïstiek word je voorbereid op het werk van de OvD-R.

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor politiefunctionarissen die momenteel werkzaam zijn, of in de nabije toekomst te werk worden gesteld, in de rol van OvD-R.

De rol van OvD-R past in de functie van Operationeel Expert, Operationeel Specialist of Teamchef in het recherchedomein.

De rol van OvD-R past bij overige functies op niveau van inspecteur of hoger voor zover de medewerker als ‘executief’  wordt aangemerkt (bevoegd politieambtenaar en opsporingsambtenaar) en de rol passend is in het kader van maatwerk of ontwikkeling van de medewerker.
Daarnaast is de OvD-R HOVJ.

Kaderregeling:
Volgens de kaderregeling wordt de rol van OvD-R primair opgedragen aan medewerkers van de Districtsrecherche en Dienst Regionale Recherche. De Landelijke Eenheid geeft deze rol vorm binnen de Landelijke Recherche.
Van belang is dat de OvD-R een voorziening is voor de vakinhoudelijke sturing op incidenten vanuit de recherche. De sturing op reeds lopende onderzoeken of opsporingsprojecten hoort in de reguliere lijn thuis.

Opbouw

Het onderwijs is als volgt opgebouwd:

  • Zelfstudie (start opbouw portfolio met leervragen).
  • Vijf lesdagen theorie en simulatieoefeningen op een oefenlocatie.

Resultaat

  • Je bent in staat bij een incident dat er toe doet, sturing te geven aan het opsporingsproces in een crisissituatie.
  • Je bent in staat de rol van OvD-R zelfstandig uit te voeren en dus startbekwaam in deze rol.
  • Je weet onder stressvolle omstandigheden leiding te geven aan het opsporingsproces en kunt daarbij samenwerken met andere OvD’s e/o ketenpartners.
  • Je weet het hoofd te bieden aan externe invloeden zoals pers en politiek.

Praktische informatie

Code: B002319.001
Type: Cursus
Examineringtype: Bewijs van deelname

Studielast totaal: 48 sbu
Instituut: 40 sbu
Zelfstudie: 8 sbu

Duur: 1-2 weken
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 6.700,00

Indeling van het onderwijs

De opleiding duurt vijf dagen aaneengesloten (40 SBU).

Voorafgaand aan de opleiding verdiep je je via zelfstudie (8 SBU) in het aangeboden leermateriaal .

Overige informatie

De opleiding sluit aan bij de NP pilot Permanente Educatie. Je krijgt hierbij toegang tot 2 applicaties, te weten Drillster en Ask Delphi. Deze applicaties zijn onderdeel van het lesmateriaal.

Randvoorwaarden

Een ervaren praktijkcoach begeleid je tijdens het opleidingstraject.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

  • Je bent aangewezen voor de rol van OvD-R of je zit in een ontwikkeltraject dat binnen twee jaar met zekerheid leidt tot het vervullen van de rol van OvD-R. 
  • Je bent in bezit van (minimaal) een politiediploma niveau 4 opleiding en HOVJ certificaat

De rol van OvD-R past in de functie van Operationeel Expert, Operationeel Specialist of Teamchef in het recherchedomein.

De rol van OvD-R past bij overige functies op niveau van inspecteur of hoger voor zover de medewerker als ‘executief’  wordt aangemerkt (bevoegd politieambtenaar en opsporingsambtenaar) en de rol passend is in het kader van maatwerk of ontwikkeling van de medewerker.

Vrijstellingen

Het is voor deze opleiding niet mogelijk om vrijstellingen aan te vragen.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding via Youforce aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende of een HR-adviseur.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.