Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Duurzaam samenwerken

Vanaf 01-01-2022 is deze opleiding vernieuwd
Klik hier om de nieuwe opleiding te bekijken

Algemeen

Als operationeel expert/specialist ben je samen met je collega’s in de uitvoering het fundament van de organisatie. Jij bent voor interne collega’s en ondersteunende afdelingen het eerste aanspreekpunt, maar ook voor velen ‘buiten’. Je hebt daardoor vaak de rol van een verbindende schakel. In de alledaagse hectiek werk je aan oplossingen voor structurele, maar ook alledaagse problemen. Je dringt door tot de kern van het probleem, of het nou een veiligheids- een organisatie- of een medewerkersprobleem is. Je werkt bij de oplossing van deze problematieken samen met netwerkpartners, zowel intern als extern. Daarbij kijk je altijd verder dan alleen de oplossing van het probleem nu en zoek je naar duurzame oplossingen om soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen. Daarvoor is het essentieel dat je interesse toont in je omgeving: je interne omgeving én externe omgeving. Je bouwt met hen effectieve netwerken die je vanuit gedeelde belangen onderhoudt, zodat je intern en extern makkelijk kunt verbinden bij nieuwe uitdagingen.

Voor wie

Operationeel experts en operationeel specialisten.

Opbouw

Deze module bestaat uit 4 blokken. Het eerste blok is een volledige 2-daagse, waarin je met elkaar kennismaakt en de uitdagingen verkent waar een ieder in dit kader voor staat. Deze uitdagingen plaatsen we in een breder maatschappelijk kader (van buiten naar binnen denken) en verwachte effecten bij een effectieve aanpak van de uitdaging. Blok 2 behandelt een netwerkgerichte probleemaanpak en methodische aanpak van de uitdagingen waar de deelnemers voor staan. Na een gedegen analyse en reflectie wordt de kern van de uitdaging benoemd. In blok 3 en 4 staat het werken in netwerken centraal. Wat maakt het werken in netwerken nou soms zo lastig? Maar wat maakt dat het ook zoveel op kan leveren en hoe doe ik dat dan? Hoe ziet onze werkomgeving er uit en wat zijn zaken waar ik rekening mee moet houden? Bijvoorbeeld politiek bestuurlijk, maar ook interne belangen. De thema’s zijn:

 • Belangen
 • Organisatiebewustzijn
 • Methodisch werken 
 • Krachtenveld
 • Externe oriëntatie, interne vertaling 
 • Interne belangen 
 • Politiek bestuurlijke sensitiviteit 
 • Dienstverlening

Resultaat

Na het volgen van deze training:

 • heb je een bewuste ontwikkeling in gang gezet op het gebied van omgevingsbewustzijn in relatie tot je eigen taak;
 • ben je in staat om meervoudig naar problemen te kijken en op een duurzame manier aan oplossingen te werken in een effectieve netwerkomgeving;
 • weet je hoe je deze netwerken kunt initiëren, onderhouden en regisseren ten behoeve van een gezamenlijke probleemaanpak;
 • heb je handvatten gekregen hoe je effecten van verwachtingspatronen van partners, maar ook van interne klanten of de burgers in je wijk, kunt overzien en agenderen.

Praktische informatie

Code: 9403682.002
Type: Cursus
Examineringtype: Bewijs van deelname

Studielast totaal: 100 sbu
Instituut: 50 sbu
Korps: 25 sbu
Zelfstudie: 25 sbu

Duur: 1-3 maanden
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 3.450,00

Indeling van het onderwijs

De doorlooptijd is 2 maanden.

Overige informatie

Het begeleidingsmodel 'Schoolmaken in de praktijk' is van kracht.

Randvoorwaarden

Tijdens de training staat de praktijk centraal. Je brengt praktijkcases in waar tijdens de instituutsuren mee wordt gewerkt. Mede daarom wordt van je verwacht dat je de contactdagen goed voorbereid aan de hand van de praktijk- en zelfstudieopdrachten.  Dit is een voorwaarde om het onderwijs aan te laten sluiten bij de praktijk. Je laat je in de praktijk begeleiden door een praktijkbegeleider en organiseert dit zelf, zie hiervoor het eerder genoemde begeleidingsmodel.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

Je bent Operationeel expert schaal 9 of Operationeel specialist B of C en je hebt deelgenomen aan de 2-daagse ´Het fundament' uit dit aanbod.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende, meld je aan in Youforce Opleidingsmanagement (YOM). Is er geen geschikte startdatum beschikbaar? Plaats jezelf dan op de wachtlijst. Je ontvangt een mailbericht als er nieuwe startdata beschikbaar zijn.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.