Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Basisopleiding Korpscheftaken medewerker I&S

Algemeen

Korpscheftaken zijn bestuursrechtelijke taken die rechtstreeks aan de korpschef zijn gemandateerd. Elke eenheid beschikt over een team Korpscheftaken, dat verantwoordelijk is voor de vergunningverlening in het kader van het specialistisch toezicht op een aantal bijzondere wetten, zoals de Wet wapens en munitie (Wwm), de Wet natuurbescherming en de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) en de Wet explosieven voor civiel gebruik.

In Basisopleiding Korpscheftaken medewerker I&S leer je:

  • de wetgeving (waaronder de Algemene wet bestuursrecht);
  • de werkwijze op basis waarvan routinematige vergunning worden verstrekt;,
  • welke termijnen er gelden;
  • op welke wijze een intakegesprek wordt gevoerd;
  • het interpreteren van informatie en de wijze waarop resultaten worden vastgelegd.

Voorbeeld: Een sportschutter vraagt een verlof aan om een vuurwapen voorhanden te mogen hebben. De medewerker Intake & Service (I&S) neemt de aanvraag in ontvangst, voert een intakegesprek met de aanvrager en screent hem. Tevens gaat de medewerker na of het wapen waarover de aanvrager wil beschikken wel geschikt is voor de schietsport en hij aantoonbaar voldoende ervaring heeft in de schietsport. Als de aanvraag aan alle eisen voldoet verleent de medewerker het verlof. Als niet aan alle eisen wordt voldaan, draagt de medewerker de zaak voor verdere behandeling over aan de generalist of de senior I&S. Met deze werkzaamheden voorkomt de medewerker dat er geen wapens legaal voorhanden worden gehouden die daarvoor niet geschikt of bestemd zijn.

Voor wie

Doelgroep is de startende medewerker intake & service werkzaam bij de afdeling Korpscheftaken. De opleiding is tevens de basis voor de vervolgopleidingen voor de (toekomstige) generalist/senior I&S en toezicht GGP.

Opbouw

In de opleiding komen de Algemene wet bestuursrecht, de Wet wapens en munitie, de Wet natuurbescherming, de Wet explosieven voor civiel gebruik en de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus aan bod, voor zover deze voor de doelgroep van belang is. Verder wordt aandacht besteed aan het registratiesysteem Verona, gesprekstechniek voor het voeren van een intakegesprek en profiling.
De theorie volg je op de Politieacademie, de praktijkopdrachten voer je uit op je werkplek.

Resultaat

Als medewerker I&S verricht je routinematige Intake & Servicewerkzaamheden, verstrek je routinematige vergunningen voor de Wet wapens en munitie (zoals de sportschutter), de Wet natuurbescherming (jagers), erkenningen in het kader van de Wet explosieven voor civiel gebruik (herladers) en toestemmingen in het kader van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (beveiligers). Je draagt meeromvattende zaken over en doet aan termijnbewaking.

Praktische informatie

Code: 9103589.002
Type: Training
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 196 sbu
Instituut: 112 sbu
Zelfstudie: 84 sbu

Duur: 1-3 maanden
Locatie:
Totaalprijs: € 3.051,00

Toelichting studielast

De opleiding omvat 15 lesdagen: de eerste week drie en de daaropvolgende weken twee. Binnen deze lesdagen vinden ook het examen en de toets wapenherkenning plaats. Na dit gedeelte van de opleiding worden in de praktijk een viertal verplichte praktijkopdrachten en een drietal facultatieve opdrachten uitgevoerd.

Randvoorwaarden

Je beschikt over een coach die fungeert als vraagbaak, begeleider en coach binnen de dagelijkse werkzaamheden en het uitvoeren en beoordelen van de praktijkopdrachten. De coach kan afhankelijk van diens expertise per wet verschillen.

Je beschikt over een werkplek waar je ongestoord de opdrachten uit kan voeren.

Startdata

Deze opleiding start op ondergenoemde data.

Per startdatum staan de beschikbare opleidingsplaatsen en -data vermeld.

Opleidingsdagen zijn normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde: het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!

Startdatum: 15-11-2021

Locatie:
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
15-11, 16-11, 17-11,
01-12, 02-12,
07-12, 08-12, 09-12
15-12, 16-12, 17-12,
22-12, 23-12,

2022
11-01, 12-01,
18-01, 19-01, 20-01

Code: S003

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Algemene instroomeisen

Je bent startende medewerker I&S op de afdeling Korpscheftaken. Er zijn aan deze opleiding geen instroomeisen verbonden.

Vrijstellingen

Het verkrijgen van vrijstellingen zijn voor deze opleiding niet mogelijk.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding via Youforce aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende of een HR-adviseur.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.