​Waarvoor kan je als docent bij de examencommissie terecht?

 

Het melden van een onregelmatigheid

Als docent/examinator kan je een onregelmatigheid tijdens een examen of naar aanleiding van een examen melden bij de examencommissie. Je moet hierbij denken aan een vermoeden van gebruik van niet-toegestane hulpmiddelen, plagiaat, het vermenigvuldigen van examenvragen of ongeoorloofd overleg tijdens een examen. Deze melding doe je met het meldingsformulier (link naar meldingsformulier onregelmatigheid) rechtstreeks bij de examencommissie en wordt door de examencommissie behandeld en afgehandeld. Aanvullende informatie kun je ook vinden in de FAQ Melding Onregelmatigheid (link naar FAQ Melding Onregelmatigheid).

 

Het laten registeren van een examenresultaat buiten de doorlooptijd opleiding

Soms gebeurt het dat het niet lukt om een examen te beoordelen voordat de doorlooptijd van de opleiding afloopt. In dit soort gevallen kan je een aanvraag (link naar formulier registreren examenresultaat buiten doorlooptijd) indienen bij de examencommissie om dit resultaat te laten registreren in Osiris.

 

Waarvoor kan je als docent niet bij de examencommissie terecht?


Ongeldig verklaren examenresultaat

Als er conform de OER een reden is om een examenresultaat ongeldig te laten verklaren dien je dit als docent/examinator conform de OER 2019 te doen op grond van art. 27 herziening examenresultaat. Zie hieronder.


Herziening examenresultaat

Je moet als examinator met ingang van de OER 2019 zelf zorgdragen voor herziening van het examenresultaat. Ook als dit resultaat al vastgesteld is in Osiris.  Dit geldt ook voor onjuist ingevulde of dubbel ingediende beoordelingsformulieren. Je stuurt het besluit van herziening aan de student en het Onderwijs Service Punt (OSP). De examencommissie monitort of er een gelijke, transparante en eenduidige wijze van herziening wordt toegepast en publiceert haar bevindingen jaarlijks in haar jaarverslag. Ten behoeve van het herzien van multiple choice examens heeft de examencommissie een richtlijn opgesteld (link naar de richtlijn herziening examenresultaat). Deze richtlijn is een handvat om via een vaste systematiek het examenresultaat voor multiple choice examens opnieuw vast te stellen.


Verlengen opleiding

Over alle verlengingen van opleidingen (dus zowel tijdens als na afloop van de doorlooptijd) neemt het sectorhoofd BPO/VPO sinds de OER 2019 het besluit. Heb je een student waar verlenging opleiding voor aangevraagd dient te worden, stuur dan het desbetreffende aanvraagformulier naar je sectorhoofd.

 

Uiteraard kun je bij de examencommissie terecht voor advies. Je kunt de examencommissie bereiken via examencommissie@politieacademie.nl of via 088-66 22 520 (dagelijks bereikbaar tussen 8.00 tot 15.00 uur).