Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Teun Meurs lector Gebiedsgebonden Politiewerk

Plaatsingsdatum: 1-11-2022 08:00

Laatste update: 17-11-2022 15:43

​​​De Politieacademie stelt per 1 november Teun Meurs aan als lector Gebiedsgebonden Politiewerk. Gebiedsgebonden politiewerk (GGP) betreft vooral het werk van basisteams in de wijk en op het web. Meurs gaat onderzoeken hoe teams en politiemensen hier – binnen hun context - uitvoering aan geven en hoe zij hun rol optimaal kunnen blijven invullen.


De context waarin basisteams en politiemensen werken is complex. Er is sprake van onderbezetting en andere vraagstukken rond de inzetbaarheid en opleiding van politiemensen. Daarnaast hebben maatschappelijke en technologische ontwikkelingen - zoals toenemende diversiteit en digitalisering - grote implicaties voor GGP. En als laatste heeft GGP te maken met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van criminaliteit en handhaving, zoals ondermijning en sociale spanningen. Wat betekent dat voor GGP en het werk van de basisteams?

Eigen werkpraktijk centraal

​Meurs vertrekt met zijn onderzoek nadrukkelijk vanuit de praktijk van het politiewerk: "Ik wil met politiemensen binnen de basisteams op zoek gaan naar wat hen wel en niet helpt binnen hun eigen werkpraktijk. Ik geloof dat die praktische insteek aan de ene kant de meest betekenisvolle wetenschappelijke kennis oplevert en aan de andere kant helpt in het versterken van het gebiedsgebonden politiewerk." Daarbij zal Meurs dwarsverbanden aangaan met partners binnen en buiten de politie, van de lokale recherche, via de zorg tot andere praktijkgerichte onderzoekers.

Meurs' werkwijze sluit aan bij de filosofie van de Politieacademie. De Politieacademie heeft grote ambities op het gebied van het ondersteunen van de politie; zij wil het onderzoeks- en kennisinstituut voor de Nederlandse politie zijn. Kennis en inzichten doet zij op door onafhankelijk onderzoek uit te voeren. Het liefst samen met de praktijk, waardoor kennis en inzichten door kunnen werken in de manier waarop politiemensen hun belangrijke werk doen. Daarnaast is ook de doorwerking in het politieonderwijs de komende jaren extra van belang gezien de vernieuwingen in de politieopleidingen.

In dat kader gaat Meurs in zijn nieuwe functie met collega's een kenniscentrum vormen waarin onderzoek, onderwijs en praktijk elkaar ontmoeten op het thema politiewerk in de wijk.

Achtergrond

​Teun Meurs behaalde een master psychologie (cum laude) en een master wijsbegeerte van een wetenschapsgebied, beide aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Daarna nam hij deel aan het Juxta programma van de Politie Amsterdam en verrichtte hij voor de Politieacademie het actieonderzoek 'De Wijkagent Centraal'. Hij promoveerde aan de Universiteit Utrecht met het proefschrift 'Tussen de linies', een onderzoek naar de rol en positie van hoger opgeleide professionals binnen de politieorganisatie. Meurs werkte daarnaast als docent en onderzoeker aan de Politieacademie waar hij op basis van de inzichten uit zijn proefschrift bijdroeg aan herijking van het hoger politieonderwijs. Zijn voornaamste expertise ligt op het gebied van (politie)professionaliteit en doorwerking van kennis in onderwijs en beroepspraktijk.

Meer informatie

Trefwoorden