Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Teun Meurs

​​​Naam: Teun Meurs

Functie: Lector Gebiedsgebonden politiewerk

Email: teun.meurs@politieacademie.nl 

LinkedIn: Teun Meurs

Meurs is lector Gebiedsgebonden politiewerk (GGP), wat vooral het werk van basisteams in de wijk en op het web betreft. Meurs onderzoekt hoe teams en politiemensen hier – binnen hun context - uitvoering aan geven en hoe zij hun rol optimaal kunnen blijven invullen. 

Teun Meurs behaalde een master psychologie (cum laude) en een master wijsbegeerte van een wetenschapsgebied, beide aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Daarna nam hij deel aan het Juxta programma van de Politie Amsterdam en verrichtte hij voor de Politieacademie het actieonderzoek 'De Wijkagent Centraal'. Hij promoveerde aan de Universiteit Utrecht met het proefschrift 'Tussen de linies', een onderzoek naar de rol en positie van hoger opgeleide professionals binnen de politieorganisatie. Meurs werkte daarnaast als docent en onderzoeker aan de Politieacademie waar hij op basis van de inzichten uit zijn proefschrift bijdroeg aan herijking van het hoger politieonderwijs. Zijn voornaamste expertise ligt op het gebied van (politie)professionaliteit en doorwerking van kennis in onderwjjs en beroepspraktijk.