Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Valorisatie en politieprofessionaliteit

In de Strategische Onderzoeksagenda worden valorisatie en doorwerking (van kennis) benoemd als belangrijke thema’s voor de toekomst van de politie. 

Deze webpagina’s besteden aandacht aan een promotietraject dat uit die agenda voortkomt. In dit promotietraject koppelt onderzoeker Teun Meurs het thema van valorisatie aan de rol van hoger opgeleiden bij het kennisintensiever maken
 van politiewerk in de uitvoering. Hiermee raakt valorisatie aan het vraagstuk van de ontwikkeling van professionaliteit binnen de politie.  

Gebruik het menu hiernaast om meer te lezen over de opzet van het onderzoek en de voortgang van het traject.