Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

De factor mens als breekijzer (en weg met de druk, druk, druk-cultuur!)

Plaatsingsdatum:

Laatste update: 6-11-2017 13:26

De korte mail die ik onlangs van een collega kreeg maakt eigenlijk alles al duidelijk. “Allereerst, bedankt!” zo begint het. “In deze tijd van druk, druk, druk, heb je nog altijd even de tijd om naar me te luisteren.”

Druk is een vaak gebruikt woord bij mensen die betrokken zijn bij de opsporing en de politie. ‘Lekker druk’ is natuurlijk geen probleem. Iemand die op die manier druk is zit in een flow, gaat dus zo op in interessant werk dat rest van de wereld bijna wordt vergeten.
Dat is helaas niet het soort druk waar mijn collega het over heeft. Het gaat over de stress van al teveel dingen op je bord hebben en er dan nog iets bijkrijgen. Uit moeten rukken na een schietpartij, onderzoeken naar ondermijning, druk om nog meer te doen aan terrorismebestrijding, nog beter leren om te gaan met digitalisering.

Ik schreef al eerder dat we de echte winst bij de vernieuwing van de opsporing boeken als we ons de gelegenheid gunnen om na te denken of de dingen die we doen beter en efficiënter kunnen. Dat vergt de durf van ons professionals om die ruimte en dus tijd te nemen, en van leidinggevenden om die toe te staan. We zijn nu nog als hardlopers, die weten dat ze een omweg nemen, maar niet even op de kaart kijken omdat ze bang zijn vertraging op te lopen. Dat is overigens niet alleen een probleem dat bij de herijking van de opsporing speelt. Denk aan de ontwikkeling van het politievakmanschap. Iedereen is het erover eens dat we daar veel tijd in moeten steken. Hoe verhoudt zich dat tot al die andere dingen waar we dagelijks mee bezig moeten zijn?

In de korte mail zat nog een fundamentelere boodschap. Namelijk een behoefte aan een cultuur waarin we als professionals in de opsporing aandacht voor elkaar hebben, naar elkaar luisteren. Het refereert aan de factor mens. Een potentieel risico bij de herijking van de opsporing is dat het al snel gaat over methoden, technieken en middelen. Als opsporings-professionals weten we dat bij elk onderzoek de factor mens van onschatbare waarde is. Collega’s die elkaar weten te vinden en kennis en ervaring delen. Anderen die de ruimte pakken om de vraag te stellen of de goede weg wordt bewandeld.

Ik stel daarom voor om de factor mens als het breekijzer voor de herijking van de opsporing te gebruiken.

Reageren? Mail naar kwaliteitopsporing@politie.nl

Columnist van dienst: Margriet Algera
Reisleider Herijking Opsporing Midden Nederland

Trefwoorden