Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Inkoop Politieacademie

Doelstellingen

De inkoopdoelstellingen van de Politieacademie zijn afgeleid van de  organisatie-doelstellingen en richten zich op:

  • Rechtmatige en doelmatige besteding van publieke gelden
  • Goede verhouding tussen prijs en kwaliteit 
  • Verminderen van toeleveringsrisico’s
  • Goed functioneren van de inkoopfunctie en het bedrijfsproces
  • Duurzaam inkopen

Bij alle offerteverzoeken, onderhands of via aanbestedingen, houden we ons aan de onderstaande principes:

  • Gelijke behandeling (objectiviteit)
  • Transparantie
  • Proportionaliteit

Inkoopbeleid

De Politieacademie dient al haar in te kopen diensten, leveringen en werken boven een  drempelbedrag Europees aan te besteden. Zo veel mogelijk wordt  aangesloten bij het Politiedienstencentrum (PDC) Inkoop politie om zo optimaal gebruik te kunnen maken van schaalvoordelen. Onder en boven de drempelbedragen hanteert de Politieacademie andere werkwijzen binnen het inkooptraject. De werkwijze en de drempelbedragen vindt u bij het kopje ‘aanbesteden’ op deze site.

Milieubeleid

De Politieacademie wil graag duurzaam met het milieu en energiebronnen omgaan. Daarom heeft de Politieacademie de ambitie om bij 100% van onze aanbestedingen criteria voor duurzaamheid mee te nemen in de beoordeling, in lijn met de ambitie van de Rijksoverheid. Wij gebruiken daarbij de milieucriteria van de Rijksoverheid, wanneer die van toepassing zijn op onze inkoopvraag.

Klik hier voor de link naar de milieucriteria van de Rijksoverheid

Klik hier voor de link over duurzaam inkopen van Pianoo