Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Master of Crisis and Public order Management

Algemeen

Onze maatschappij wordt steeds kwetsbaarder voor grote incidenten en crises. Brandweer, politie, GHOR, defensie, gemeenten en vitale partners moeten hierbij steeds meer samenwerken. Het komt dan aan op een goede voorbereiding, goede samenwerking en professionele sturing. Crisismanagers met voldoende bagage zijn daarbij onmisbaar. De Master of Crisis and Public Order Management (MCPM) levert die deskundigen. 

Download hier de studiegids.

Voor wie

Alle partners in veiligheid: personen, werkzaam op tactisch-strategisch niveau bij de overheid of in het bedrijfsleven, die veiligheidszorg en rampenbestrijding en/of crisismanagement in hun portefeuille hebben of krijgen en personen, die een verantwoordelijkheid hebben bij evenementenbeleid en/of grootschalig optreden. 

Opbouw

De integratie van analytische inzichten en praktijkgerichte vaardigheden staat in de MCPM centraal. We maken veel gebruik van cases, presentaties en groepsopdrachten. De inhoud krijgt mede vorm door reflectie op de dagelijkse praktijk en de ervaringen van de deelnemers zelf. Actieve deelname en inbreng van de deelnemers zijn onontbeerlijk! Ervaren praktijkprofessionals verzorgen het onderwijs. Inspirerende sprekers en multidiscplinaire groepsopdrachten zorgen voor een kundige en frisse blik op het vak, die direct toepasbaar is in het werk. De leergang stimuleert om echt multidisciplinair te denken én te werken.
Het onderwijs is opgebouwd uit 8 modules te weten:

  • Module A Partners in veiligheid
  • Module B Crisismanagement
  • Module C Risico en veiligheid
  • Module D Public order Management
  • Module E Politiek bestuurlijk krachtenveld
  • Module F Evalueren in de crsisbeheersing
  • Module G Methoden van onderzoek
  • Module H Samenwerken en professionele groei

Resultaat

Na afronding van de leergang ben je in staat om zowel in de voorbereiding als tijdens gevaar- en crisisbeheersing een rol te spelen. Bij de voorbereiding gaat het dan om de inhoudelijke ontwikkeling en deelname aan oefeningen en simulaties, het aansturen of bijdragen aan planvorming, het participeren in risico-assessments en evaluatietrajecten en het opzetten en in stand houden van een multidisciplinair netwerk. Bij het functioneren binnen gevaar- en crisisbeheersing moet je als MCPM’er binnen een operationele en tactische setting kunnen functioneren, adviseren aan en participeren in een bestuurlijke setting.
Het doel van de MCPM kan dan ook als volgt worden geformuleerd: het versterken van de werkzaamheden en de daarbij behorende gedeelde kennis, vaardigheden en gedrag van functionarissen op masterniveau in de crisisorganisatie met als doel de bescherming van de openbare orde en veiligheid.

Praktische informatie

Code: MCPOM-2021.2021
Type: Opleiding
Examineringtype: Geen

Studielast totaal: 1258 sbu
Instituut: 521 sbu
Proeve: 737 sbu

Duur: > 1 jaar
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 42.000,00

Indeling van het onderwijs

De lesdagen vinden in principe plaats op de vrijdag, maar er zijn ongeveer 8 tweedaagse gepland, waarbij er dus ook een lesdag op de donderdag plaatsvindt. De meeste lesdagen volg je bij het Instituut Fysieke Veiligheid in Arnhem, de tweedaagse vinden in principe plaats bij de Poltieacademie, locatie Warnsveld. Uiteraard kan dit wijzigen in verband met Covid-19, waardoor er digitaal lesgegeven zal worden. 

Toelichting studielast

De studiebelasting is verspreid over twee jaar. Er zijn 71 contactdagen. Je deelt voor een groot deel zelf (of gezamenlijk in syndicaatsverband) je tijd in. Gemiddeld genomen besteed je ongeveer 20 sbu per week aan jouw opleiding. 

Randvoorwaarden

Wil je weten of je in aanmerking komt voor subsidie van een deel van de opleiding? In het document 'Betalingsvoorwaarden en financieringsmogelijkheden' onder het tabblad Documentatie op de website van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) vind je meer informatie. 

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

Na de inschrijving word je getoetst op de instroomeisen:

  • in het bezit zijn van een hbo-/wo-diploma diploma
  • enige jaren relevante werkervaring

Voldoe je aan beide eisen, dan volgt het ontwikkelassessment.
Voldoe je niet aan de eis enige jaren relevante werkervaring, dan wordt een gesprek gevoerd door een van de hoofddocenten om de haalbaarheid van deelname te bepalen.

Voor kandidaten die niet voldoen aan de minimumeis van een hbo-diploma kunnen er maximaal drie plekken beschikbaar zijn, afhankelijk van het beleid van de Politieacademie. Om toegelaten te worden tot één van deze drie plekken voor zogenaamde niveaudrempelbepalers dient een kandidaat te beschikken over een aantoonbaar hbo werk- en denkniveau op basis van een rapportage van een capaciteitentest, vastgesteld door een psycholoog erkend door het NIP (COTAN gevalideerd). De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het aantonen van het hbo werk- en denkniveau op basis van een rapportage van een capaciteitentest.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding via Youforce aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende of een HR-adviseur.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.