Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Taakaccenthouder aanpak hennepteelt

Algemeen

Deze opleiding gaat in op de integrale aanpak van ontruimingen van hennepkwekerijen. Je leert alles over de voorbereiding, ontmanteling, dossiervorming en terugkoppeling bij het aantreffen van hennepkwekerijen. Daarnaast is er aandacht voor de samenwerking met ketenpartners, het juridisch kader en de specifieke veiligheidsaspecten. De theoretische basis van de training is de handleiding ‘Soft Drugs - Hard Crime’, waarin de belangrijke constateringen zijn, dat geen kwekerij op zichzelf staat en dat alleen een integrale aanpak van de problematiek leidt tot reductie van de georganiseerde hennepteelt.

De opleiding is opgezet in samenwerking met het landelijke Programma Aanpak Georganiseerde Hennepteelt en wordt uitgevoerd samen met het Openbaar Ministerie en het Platform EnergieDiefstal (binnen Netbeheer Nederland). Ook de eenheidscoördinator hennep heeft een rol tijdens de training.

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor alle (aankomend) taakaccenthouders aanpak hennepteelt. Je volgt deze training met andere taakaccenthouders uit dezelfde eenheid.

Opbouw

De opleiding is opgebouwd uit twee opeenvolgende lesdagen, en een derde lesdag na een periode van ervaring opdoen en opdrachten maken in het korps.

Dag 1:
Deze onderwerpen komen aan de orde: Introductie, Informatie (Historie Hennep, Wat is hennep(teelt), Vaststelling hennep), Wetgeving, Bevoegdheden, Lokale situatie, Softdrugs - Hardcrime, Voorbereiding en Veiligheid kweekruimte.

Dag 2:
De tweede dag bevat de onderwerpen Veiligheid, Briefing (taakverdeling), Proces-verbaal en Afpakken (wvv).

Dag 3:
Op dag drie ziet de onderwerpenlijst er als volgt uit: Sporendragers, Bespreking ingezonden PV’s, Reflectie over de rol van de TA-h bij het ontmantelingsproces, Afhandeling inbeslagneming/DRZ, Rest PVB/Doorrechercheren, Checklist afhandeling onderzoek en een evaluatie van de opleiding.

Resultaat

Je bent in staat invulling te geven aan de onderwerpen Veiligheid, Rechercheren, Intelligence, Ontnemen, Informatie uitwisseling met partners en Dossiervorming.

Praktische informatie

Code: 9301508.003
Type: Cursus
Examineringtype: Bewijs van deelname

Studielast totaal: 24 sbu
Instituut: 24 sbu

Duur: 3-4 weken
Locatie: Meerdere locaties, zie hieronder bij Startdata
Totaalprijs: € 640,00

Overige informatie

Inschrijving is alleen mogelijk in afstemming met de eenheidcoördinator hennep uit het korps. Deze coördinator woont de opleiding volledig bij en verzorgt tevens een onderdeel van deze opleiding.

De Politieacademie adviseert met klem om voor de start van de opleiding de e-learning Leendrecht (Profcheck hennep) te bestuderen. Bij de start van de opleiding wordt uitgegaan van de kennis uit deze e-learning.

Randvoorwaarden

De uitvoering van de opleiding vindt plaats op een door de eenheid beschikbaar gestelde leslocatie. Deze locatie moet voorzien zijn van een internetaansluiting, een beamer en een projectiescherm. In de beschikbare ruimte moet een U-opstelling mogelijk zijn.

Startdata

Deze opleiding start op ondergenoemde data.

Per startdatum staan de beschikbare opleidingsplaatsen en -data vermeld.

Opleidingsdagen zijn normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Startdatum: 02-11-2020

Locatie: Hotel Duiven
Beschikbare opleidingsplaatsen: vol
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
Een Eenheids Coördinator hennep van de betreffende eenheid dient alle drie de dagen aanwezig te zijn.

ma 02-11, di 03-11
ma 30-11

Code: A013
Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 16-11-2020

Locatie: Hotel Duiven
Beschikbare opleidingsplaatsen: vol
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
Een Eenheids Coördinator hennep van de betreffende eenheid dient alle drie de dagen aanwezig te zijn.

ma 02-11, di 03-11
ma 30-11

Code: A014
Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 23-11-2020

Locatie:
Beschikbare opleidingsplaatsen: vol
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
Let op: dit startmoment is klantspecifiek!

Code: S002
Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 25-01-2021

Locatie:
Beschikbare opleidingsplaatsen: vol
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
ma 25-01, di 26-01
ma 22-02

Locatie wordt later bekendgemaakt.

Code: S002
Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 15-02-2021

Locatie:
Beschikbare opleidingsplaatsen: vol
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
ma 15-02, di 16-02
ma 15-03

Locatie wordt later bekendgemaakt.

Code: S003
Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 08-03-2021

Locatie:
Beschikbare opleidingsplaatsen: 18
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
ma 08-03, di 09-03
di 06-04

Locatie wordt later bekendgemaakt.

Code: S004
Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 29-03-2021

Locatie:
Beschikbare opleidingsplaatsen: 18
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
ma 29-03, di 30-03
ma 26-04

Locatie wordt later bekendgemaakt.

Code: S005
Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 19-04-2021

Locatie:
Beschikbare opleidingsplaatsen: 18
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
ma 19-04, di 20-04
ma 17-05

Locatie wordt later bekendgemaakt.

Code: S006
Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 10-05-2021

Locatie:
Beschikbare opleidingsplaatsen: 18
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
ma 10-05, di 11-05
ma 07-06

Locatie wordt later bekendgemaakt.

Code: S007
Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 14-06-2021

Locatie:
Beschikbare opleidingsplaatsen: 18
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
ma 14-06, di 15-06
ma 12-07

Locatie wordt later bekendgemaakt.

Code: S008
Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 16-08-2021

Locatie:
Beschikbare opleidingsplaatsen: 18
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
ma 16-08, di 17-08
ma 13-09

Locatie wordt later bekendgemaakt.

Code: S009
Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 08-09-2021

Locatie:
Beschikbare opleidingsplaatsen: 18
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
wo 08-09, do 09-09
do 07-10

Locatie wordt later bekendgemaakt.

Code: S010
Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 04-10-2021

Locatie:
Beschikbare opleidingsplaatsen: 18
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
ma 04-10, di 05-10
ma 01-11

Locatie wordt later bekendgemaakt.

Code: S011
Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 25-10-2021

Locatie:
Beschikbare opleidingsplaatsen: 18
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
ma 25-10, di 26-10
ma 23-11

Locatie wordt later bekendgemaakt.

Code: S012
Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 15-11-2021

Locatie:
Beschikbare opleidingsplaatsen: 18
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
ma 15-11, di 16-11
ma 13-12

Locatie wordt later bekendgemaakt.

Code: S013
Opleidingsdata sluiten

Algemene instroomeisen

Voor deze training zijn geen expliciete instroomeisen opgesteld.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding individueel aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.