Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Rijopleiding voor het OG team

Algemeen

Tijdens deze opleiding leer je als medewerker van het OG-team vlot en veilig te rijden, waarbij de focus ligt op het in teamverband aanhouden van verdachten. De werkzaamheden hebben een hoog specialistisch karakter. Een voorbeeldsituatie: het observatieteam volgt een verdachte.  Daarna wordt de betreffende gevaarlijke verdachte aangehouden.  Het OG-team komt in beeld en kan hij aangehouden worden middels een natuurlijke stop. Hierbij moet vlot en veilig worden gereden, waarbij er (in verband met de taakstelling) ook verkeersovertredingen gepleegd worden, zoals het overschrijden van de maximumsnelheid en het negeren van inhaalverboden en doorgetrokken strepen. Vanzelfsprekend gebeurt dit met inachtneming van het proportionaliteitsbeginsel en moet de (verkeers)veiligheid altijd gewaarborgd zijn.

Resultaat

  • Je bent in staat zonodig snel beslissingen te nemen waarbij de mogelijkheden en onmogelijkheden van het voertuig en de situatie onderkend worden, maar waarbij steeds gehandeld wordt vanuit rust.
  • Je bent je voortdurend bewust van je eigen verantwoordelijkheid. Onder wisselende omstandigheden, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, kun je een voertuig middels een natuurlijke dan wel geforceerde stop tot stilstand brengen. Hierbij weeg je af welke methode voor het beoogde doel vereist dan wel gewenst is. Je kunt je inleven in de andere weggebruikers en deze respecteren. Je toont een goede voertuigbeheersing, kunt bochten herkennen en inschatten en die onder wisselende omstandigheden met hogere snelheden berijden.
  • Je benut zo veel mogelijk inhaalkansen en blijft presteren onder psychische druk. Je kunt meerdere handelingen tegelijk uitvoeren die niet met de primaire rijtaak te maken hebben, zoals het onthouden van de laatst gereden route in een woonwijk en deze route terug rijden (multitasking).
  • Bij het uitvoeren van spoedritten pak je daar waar mogelijk winst in het verkeer. Je maakt gebruik van de vrijstellingen en kunt meerdere opdrachten tegelijk uitvoeren. Gedurende het uitvoeren van de spoedrit toon je stressbestendigheid en ben je inventief in het zoeken naar oplossingen. Ook onder invloed van deze druk neem je de juiste inzichtelijke beslissingen. Gedurende de gehele rit en tijdens het uitvoeren van alle opdrachten toon je een goed verkeersinzicht en anticipatievermogen.

Praktische informatie

Code: 9100961.003
Type: Cursus
Examineringtype: Bewijs van deelname

Studielast totaal: 78 sbu
Instituut: 78 sbu

Duur: 1-2 weken
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 7.168,00

Overige informatie

Voorafgaand aan deze rijopleiding kun je een zogenaamde 'korte intest' doen bij de afdeling Selectie van de Politieacademie. Na afloop van deze intest wordt een rapportage opgemaakt, waarin staat aangegeven welk instapniveau bij jou is vastgesteld en of de kans voldoende wordt geacht dat je de rijopleiding met goed gevolg afsluit. Deze rapportage is een advies. Je werkgever beslist uiteindelijk of je daadwerkelijk gaat starten met de rijopleiding.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

Je bent in het bezit van rijbewijs B.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende kun je via Youforce (Aanvraag Studiefaciliteiten) een aanvraag indienen.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.