Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Afschermen van plaatsbepalingsapparatuur

Algemeen

Als (beoogd) lid en afschermer van een plaatsingsteam, tijdens de operationele inzet, positioneert de afschermer zich in de binnenring en draagt hij zorg voor de daadwerkelijke fysieke afscherming van diegene (plaatser) die de plaatsing van een technisch hulpmiddel uitvoert. Dit betreft de zogenaamde positie 2.  Ook kan de afschermer een aangewezen positie innemen in de buitenring, waarbij hij signaleert en/of eventueel voorkomt dat het subject, dan wel derden de actieplaats (hotspot) betreden, waarbij hij afhankelijk van zijn positie in deze buitenring, eventueel de commandant kan vervangen.

De uitvoering van deze verschillende afschermwerkzaamheden vindt plaats tijdens zowel dag- als nachtplaatsingen, waarbij wisselend zowel heimelijk als non politioneel wordt opgetreden.

Voor wie

Opsporingsambtenaren volgens artikel 141 Wetboek van Strafvordering onder b en Allround politiemedewerker niveau 4, die aangewezen zijn (door hun korpsbeheerder) als (beoogd) lid van een plaatsingsteam. Dit kunnen zowel medewerkers van de eenheden van de Nationale Politie zijn, maar ook medewerkers bij andere diensten, die dezelfde werkzaamheden vervullen. Dit ter beoordeling van de Politieacademie.

Deze opleiding is in het bijzonder geschikt voor politiemedewerkers, die niet fulltime deel uit maken van het plaatsingsteam. Groepsleden van het plaatsingsteam krijgen het advies om rechtstreeks naar de level 1 opleiding te gaan.

Opbouw

De opleiding bestaat uit de volgende lesonderdelen:

 • Samenwerkingstrainingen.
 • Zicht op (voor)verkennen.
 • Proceduretraining dag- en nachtplaatsingen.
 • Geweldsbeheersend en actie-intelligent handelen.
 • Eenvoudige camouflagevaardigheden.
 • Functiegericht non politioneel gedrag.
 • Briefing en debriefing.
 • Nood- en reddingsscenario’s.

De opleiding wordt afgesloten met één examenopdracht: Uitvoeren afschermprocedure.

Resultaat

Na een positieve afronding van deze opleiding ben je competent om als afschermer binnen een plaatsingsteam, tijdens een operationele inzet, zowel de binnen- als buitenring te vormen. Je bent in staat om op positie 2, 4, 5, 6, en 7 te acteren, waarbij je gebruik maakt van de aangeleerde infiltratie- en exfiltratietechnieken en tactieken. Tevens ben je competent om in voorkomende gevallen geweldbeheersend op te treden. Ook ben je competent om eenvoudige camouflagetechnieken, zowel in een “groene” als “stadse” omgeving toe te passen en gebruik te maken van specifieke hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld restlicht- en warmtebeeldapparatuur.

Praktische informatie

Code: 4300074.003
Type: Cursus
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 0 sbu

Duur: 3-4 weken
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: niet individueel afneembaar

Toelichting studielast

De uitvoering van deze opleiding vindt 3 weken aaneengesloten plaats, zonder een werkend leren periode. Dit gezien de aard en inhoud van de werkzaamheden waarvoor wordt opgeleid.

Overige informatie

Afschermers, die deel uitmaken van een plaatsingsteam, krijgen tijdens een inzet als eerste met verschillende geweldscenario's/incidenten te maken.

Optreden in geval van (dreigende) overloopsituaties, gewelddadige bedreigingen, het tegenhouden (ophouden) van de verdachten of derden, al dan niet fysiek of met non politioneel gedrag, is de eerste taak van een afschermer. Als het op een confrontatie aankomt met een derde en/of verdachte is de afschermer de eerste die moet optreden/handelen.

De afschermer staat dus in de frontlinie. Het is daarom niet meer dan logisch en noodzakelijk dat juist een afschermer fysiek en mentaal op een zodanig niveau zit dat hij alle genoemde handelingen zoals hierboven benoemd op een adequate en veilige manier uit kan voeren.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

Certificaat Heimelijk Gadeslaan of certificaat STO of certificaat AOE

Of toekomstig lid plaatsingsteam met :

 • Diploma Allround Politiemedewerker (mbo 4)
 • Diploma Politiemedewerker (mbo 3) in combinatie met een regulier MBO-4 diploma en een certificaat CAR, BOR of VOO
 • Diploma basispolitiezorg (POMB, HPO, politie A) in combinatie met een certificaat CAR, BOR of VOO
 • Diploma MBO-4 in combinatie met een certificaat CAR, BOR of VOO en een certificaat BOA- Bijzonder Opsporingsambtenaar.
 • Aantoonbaar bevoegd en bekwaam wapendragende RTGP+ voor plaatsingteams tijdens de gehele opleidingsperiode. 

Aantoonbaar bevoegd en bekwaam wapendragende RTGP+ voor plaatsingteams tijdens de gehele opleidingsperiode. 

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende, meld je aan in Youforce Opleidingsmanagement (YOM). Is er geen geschikte startdatum beschikbaar? Plaats jezelf dan op de wachtlijst. Je ontvangt een mailbericht als er nieuwe startdata beschikbaar zijn.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.