Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Handelen in zedenzaken

Algemeen

Voor het werk binnen de thematische opsporing van zeden heeft het ministerie van V&J een kwaliteits- en uitvoeringsnorm vastgesteld. Om aan de kwaliteitsnorm invulling te kunnen geven is de opleiding Handelen in zedenzaken ontwikkeld. Binnen deze opleiding word je als beginnend zedenrechercheur geschoold om de zeden voorbehouden handelingen zelfstandig te mogen uitvoeren.

Het vak van zedenrechercheur vraagt een tactisch brede opsporingshouding met aandacht voor een juiste balans tussen zakelijke en persoonlijke belangen die bij zedendelicten beiden een grote rol spelen. Daarom word je gedurende deze opleiding steeds geconfronteerd met deze aspecten en de manier waarop je dit in je functie tot een professionele werkhouding kunt integreren. Tijdens de opleiding staat de voortdurende aandacht voor een neutrale beroepshouding en transparantie in het werk van de zedenrechercheur centraal.

Voor wie

Opsporingsambtenaren die worden opgeleid tot gecertificeerd zedenrechercheur als bedoeld in de Politie-instructie Zeden Kinderpornografie Kindersekstoerisme 2016 en werkzaam te zijn binnen een team zeden of een team bestrijding kinderporno kindersekstoerisme (TBKK).

Opbouw

De opleiding bestaat uit vier onderdelen. Elk onderdeel sluit af met een examen.
Bij onderdeel 1 ligt de focus op het opsporen in zedenzaken.

  • Je leert een plan van aanpak te maken en daarbij een breed spectrum (zedengerelateerde) tactische opsporingsmiddelen in te zetten.
  • Je leert tot juridische kwalificaties van een zedenzaak te komen. Je wordt je daarnaast bewust van de noodzaak om in zedenzaken een juiste balans te vinden tussen zaakgerichte (onderzoeks)belangen en de impact daarvan op persoonlijk betrokkenen.
  • Je leert over de interne en externe professionele partners die daarbij een rol kunnen spelen.
  • Ook komen onderwerpen als digitale opsporing, onderzoek sociale media, conservatoir slachtofferbeslag en BOB wetgeving aan bod.

Bij onderdeel 2 staat de melder/het slachtoffer in de spotlight.

  • Je krijgt handvatten om op een juiste wijze een informatief gesprek te voeren. Achtergronden van slachtoffers, alternatieve scenario’s, landelijke richtlijnen en actuele ontwikkelingen zijn hier belangrijke elementen in het onderwijs.

Bij onderdeel 3 wordt invulling gegeven aan de aangifte.

  • Het gespreksmodel aangifte verhoor, communicatie kwetsbare personen, valse/onjuiste aangifte, het getuigenverhoor, verjaringstermijnen en juridisch inzicht zijn hierbij belangrijke onderwerpen.

Onderdeel 4 behandelt de verschillende aspecten van het verdachtenverhoor.

  • Je leert om in zaken met vaak weinig bewijs een persoonsgericht verhoor voor te bereiden en uit te voeren waarin aandacht is voor de mogelijke relatie tussen de persoon van de verdachte en de aard van het gepleegde zedendelict.
  • Daarnaast komen verschillende verhoormethodieken aan bod zodat je een juiste keuze maakt met betrekking tot een praktijkverhoor. 
  • Tot slot wordt aandacht besteed aan de risico’s van verdachtenverhoor in zedenzaken als gevolg van emotionele betrokkenheid van verhoorders en/of de kwetsbare positie van sommige verdachten (denk aan valse/ onjuiste bekentenissen en verhoor van kwetsbare verdachten).

Resultaat

Je bent gecertificeerd zedenrechercheur conform de ‘Politie instructie Zeden Kinderpornografie Kindersekstoerisme’.

Praktische informatie

Code: 4300055.004
Type: Module
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 448 sbu
Instituut: 132 sbu
Korps: 108 sbu
Zelfstudie: 188 sbu
Proeve: 20 sbu

Duur: 6-12 maanden
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 12.858,00

Toelichting studielast

Ritmiek: één keer in de twee weken drie dagen onderwijs.
In de weken dat er geen onderwijs is, werk je in de eenheid aan (praktijk)opdrachten.

Randvoorwaarden

Je beschikt over een praktijkbegeleider die je naar behoefte ondersteunt en coacht in het leertraject. De praktijkbegeleider is gefaciliteerd qua tijd en middelen.

De opleiding is zodanig ingericht dat de praktijkbegeleider een belangrijke taak en aandeel heeft in de begeleiding en coaching. Deze functie dient binnen de eenheden goed geborgd te zijn, wil de opleiding succesvol zijn.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

- Je bent gedurende de gehele opleiding werkzaam bij een Team Zeden (niet zijnde TBKK).

- Je beschikt over een geschoolde praktijkbegeleider (een ervaren en gecertificeerd zedenrechercheur) op de werkplek.

- Ben je zedenrechercheur in opleiding, dan wordt geadviseerd om voorafgaand aan de opleiding ervaring op te doen met zedenzaken. Zie ook het overzicht Ontwikkeltraject zedenrechercheur.

- Ben je medewerker TBKK, dan wordt verwacht dat je voorafgaand aan de opleiding ervaring opdoet met zedenzaken. Deze ervaring bestaat uit het voeren van minimaal 3 informatieve gesprekken zeden, 3 aangiften zeden en 1 verdachtenverhoor zeden.

Vrijstellingen

Het certificaat 'Verhoor Kinderporno' geeft vrijstelling voor examenopdracht ‘Verdachtenverhoor’.
Een toegekende vrijstelling voor het examen 'Verdachtenverhoor' geeft géén vrijstelling voor de leer- en portfolio opdrachten tijdens de opleiding.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding via Youforce aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende of een HR-adviseur.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.