Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Internationaal onderzoek naar Dark Web gestart

Plaatsingsdatum:  

Laatste update: 30-11-2017 14:33

​Het Dark Web, een plek die niet rechtstreeks vindbaar is op internet, is een paradijs voor mensen die illegaal handelen in wapens, drugs, organen en kinderporno. Een internationale onderzoeksgroep uit Zweden, Noorwegen, Engeland en Nederland (Open universiteit, NHL Hogeschool en Politieacademie) bundelt de krachten in het project ‘Police detectives on the Tor Network’ (PDTOR). Dit in nauwe samenwerking met politie met als doel deze digitale criminaliteit te bestrijden.
 
Door de taken te verdelen, brengen de initiatiefnemers de diverse facetten van het Dark Web in kaart. Zo onderzoekt Nederland de feitelijke handelingen van de politie en bestuderen wetenschappers in Noorwegen de juridische kant. De vraag welke technische aspecten van onder andere bewijsvergaring op het Dark Web essentieel zijn, vormt de basis voor het onderzoek in Zweden. Onderzoekers vanuit Engeland focussen op het vertrouwen dat we als samenleving mogen hebben in politiewerk op het Dark Web.

Multidisciplinair onderzoek

Het onderzoek vindt plaats vanuit het Cyber Science Center, een samenwerkingsverband van NHL Hogeschool, Open Universiteit en Politieacademie. Met behulp van dit samenwerkingsverband bundelen wetenschappers vanuit zeer diverse vakgebieden hun krachten om complexe veiligheidsvraagstukken rondom digitalisering te onderzoeken en zo bij te dragen aan praktijkoplossingen. Lectoren aan de Politieacademie Wouter Stol, Nicolien Kop en Christianne de Poot zijn verbonden aan het center. Binnen de strategische onderzoeksagenda voor de politie richten zij zich op het thema ‘technologie en effectief informatiegebruik’.
Meer informatie over het Cyber Science Center: www.cybersciencecenter.nl.

Aftrap onderzoek

Als aftrap van het onderzoek organiseerde het internationale onderzoeksteam vrijdag 24 november jl een seminar op de NHL Hogeschool in Leeuwarden. Studenten, onderzoekers en politiemedewerkers kregen een verrassend kijkje achter de schermen van het Dark Web. Duidelijk werd welke uitdagingen digitale criminaliteit met zich meebrengt, wat er de komende periode wordt onderzocht en welke doelstellingen de onderzoeksgroepen gezamenlijk willen bereiken.

Verbinding met universiteiten

Team onderzoek van de Politieacademie ontwikkelt kennis over de politie of de politiefunctie door het verrichten van praktijkgericht onderzoek. Daarnaast bouwt zij een netwerk van onderzoekers uit de eigen organisatie, de politiepraktijk en de wetenschappelijke wereld. Hiermee kan wetenschappelijk onderbouwde, politiespecifieke kennis worden gecreëerd en gedeeld ten behoeve van politiepraktijk en –onderwijs. Aansluiting bij het Cyber Science Center past in die ontwikkeling van verbinden met de wetenschappelijke wereld.

 

Trefwoorden