Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Evaluatie predictive policing: sturen op voorspellingen?

Plaatsingsdatum:  

Laatste update: 22-3-2017 09:11

Bas Mali, Carla Bronkhorst-Giesen en Mariëlle den Hengst van de Politieacademie beschrijven in “Predictive policing: lessen voor de toekomst. Een evaluatie van de landelijke pilot” hun onderzoek naar de invoering van predictive policing bij vier pilotteams, in Enschede, Groningen-Noord, Hoefkade en Hoorn.
 
Predictive policing wordt in het Politieacademie-onderzoek benaderd als een nieuw intelligence-initiatief, waarbij het vooral gaat om veranderende werkprocessen. Het geeft antwoord op vragen als hoe verloopt het informatieproces binnen de pilotteams, hoe verloopt het operationele sturingsproces, hoe wordt predictive policing in de praktijk ervaren en zijn er aanwijzingen die het bestaan van de veronderstelde effecten van predictive policing aannemelijk maken?
 
De antwoorden op deze vragen geven inzicht in de werking van predictive policing. Dat inzicht kan de politie richting geven om de potentie van predictive policing voor het informatiegestuurd bestrijden van criminaliteit verder te realiseren. Sturing, cultuur, professionele ruimte, leiderschap en allerlei andere factoren zijn daarop van invloed. Hoe goed een voorspelling immers ook mag zijn, het resultaat staat of valt met wat er vervolgens mee gedaan wordt.
 
Praktijkgericht onderzoek door de Politieacademie is altijd gericht op professionalisering van de politieprofessie; doorwerking in politiepraktijk en –onderwijs staan centraal. De strategische onderzoeksagenda bevat de acht belangrijkste thema’s voor politieonderzoek de komende jaren. Deze evaluatie valt onder het thema ‘technologie en effectief informatiegebruik’
Trefwoorden
bikers