Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Etnisch profileren

Bij etnisch profileren draait het om disproportioneel vaak staande houden van burgers op grond van hun zichtbare etnische achtergrond en/of huidskleur, zonder dat daar een objectieve en redelijke rechtvaardiging voor bestaat (Van der Leun e.a. 2014). Als dit disproportioneel gebeurt, is het een vorm van discriminatie (op grond van artikel 1 van de Grondwet), omdat etnische afkomst in beginsel geen grond van ongelijke behandeling kan vormen (Bovenkerk 2014). Etnisch profileren raakt open zenuwen. Alles en iedereen heeft er een mening over, genuanceerd en ongenuanceerd, breed uitgemeten in de social media. Hoe gaat de politie intern en extern het vrijmoedige gesprek aan over een onderwerp dat alle kenmerken heeft van een taboe? Zijn politiemensen racistisch?

Wat weten we wel en niet over de praktijk? Hoe scheiden we feiten en emoties? De Nationale Ombudsman schreef er over in 2014. De eerste korpschef Gerard Bouman zet in 2015 een blog op het intranet van de politie over het gif dat in de organisatie sluipt. In 2016 wordt de rapper Typhoon wereldnieuws in de polder. Interne reacties van politiemensen lekken naar de media. Er blijkt onbegrip uit over maatschappelijke reacties. Een onderzoek van de Universiteit van Leiden over etnisch profileren leidt tot controverses. Deugt het onderzoek wel? Brandpunt heeft er begin september 2016 aandacht aan besteed. Wat vindt Amnesty International over de weg naar voren? En, wat vindt ControlAltDelete, dat de politie kritisch volgt?

Daarover gaat het Politiedebat van 25 oktober 2016. Met aan tafel onder meer korpschef Erik Akerboom, Gerbrig Klos (Amnesty International), Anne Mieke Zwaneveld (Ombudsman van Rotterdam), Jair Schalkwijk (ControlAltDelete), Wouter Landman (auteur Boeven Vangen), Sidney Mutueel (Politieacademie), Fatima Elatik (Eenheid Amsterdam), Volkar Cellar (Jong Blauw), Mohamed Sini (adviseur Politie) en Paul Gademan (Eenheid Amsterdam) en in de zaal onder andere Ruud Bik, Jaap van der Steen, Guus Meershoek, vertegenwoordigers van Jong Blauw en ervaringsdeskundigen. Is de politie nog steeds onze beste vriend ongeacht onze huidskleur? En, als dat niet zo is: hoe kan de politie dan wel in de toekomst inhoud geven aan artikel 1 van de Grondwet dat in ieder politiebureau hangt? Het debat wordt geleid door Marianne van den Anker en Bob Hoogenboom.

Apeldoorn, 25 oktober 2016

Compilatie (lange versie)
Compilatie (korte versie)