Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

De Nationale Politie na de Commissie Kuijken

​‘Of de Nationale Politie Nederland veiliger heeft gemaakt, valt niet te zeggen’ (Trouw), ‘Reorganisatie politie: te snel, duurder en niet per se beter’ (Algemeen Dagblad), ‘Minister Grapperhaus heeft te veel macht over de politie’ (De Volkskrant), ‘Nationale Politie nog steeds niet af’ (Telegraaf), ‘Reorganisatie politie is verre van klaar’ (NOS), ‘Gezag nationale politie in gevaar’ (NRC), ‘Wijkagenten de dupe van komst Nationale Politie’ (RTL).

Het rapport van de Commissie Kuijken over de ontwikkeling van de Nationale Politie kreeg medio november logischerwijs veel media-aandacht. De toon van het onderzoek is begripvol, opbouwend, maar ook kritisch. Is er op alle lagen van de politieorganisatie wel voldoende professionele ruimte? Staat één van de kwaliteitskenmerken van de Nederlandse politie, aanwezigheid in de haarvaten van de samenleving, nog overeind?

Het elfde Politiedebat gaat in op deze, en andere, prangende vragen, voortvloeiend uit ‘Doorontwikkelen en verbeteren. De evaluatie van de Politiewet 2012’.
Het debat zal bestaan uit twee gespreksrondes. Aan de eerste ronde werd deelgenomen door Wim Kuijken en Folkert Jensma (NRC Handelsblad). Het gesprek stond onder meer in het teken van de (on)mogelijkheden om de effectiviteit van de politie te meten.

Tijdens de tweede gespreksronde gingen korpschef Erik Akerboom, secretaris-generaal Siebe Riedstra en Janny Knol (politie, Eenheid Oost Nederland) met elkaar in debat. Onderwerp zijn de aanbevelingen van de Commissie Kuijken over de verhouding tussen minister en korpschef, de invloed vanuit lokaal bestuur en het beheer vanuit de politiechefs. Allemaal aandachtspunten sinds de herijking van 2015, maar wat gebeurt er nu daadwerkelijk?

Apeldoorn, 30 januari 2018

Compilatie debat (korte versie)
Compilatie debat (lange versie)