Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Samenwerking vakspecialistisch politieonderwijs

Recherche

Op het gebied van forensisch technisch onderzoek zijn en worden momenteel bilateraal convenanten afgesloten met Nederlands Forensisch Instituut, Hogeschool van Amsterdam en Universiteit van Amsterdam. Er wordt gewerkt aan een strategisch samenwerkingsconvenant van de vier genoemde partijen. Hiermee spelen de organisaties in op de toegenomen vraag naar forensisch technische specialisten. 

Koninklijke Marechaussee

De taken van de politie en de Koninklijke Marechaussee hebben veel overeenkomsten. De Politieacademie werkt samen met Koninklijke Marechaussee op het gebied van politieonderwijs en kennisuitwisseling.

Vakspecialistisch politieonderwijs

Binnen het vakspecialistisch politieonderwijs werkt de Politieacademie samen met:

 • Alle eenheden
 • Christelijke Hogeschool Windesheim
 • Defensie
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Hogeschool Arnhem Nijmegen
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Hogeschool Saxion (verzorgt een deel van de milieuopleidingen)
 • Instituut Clingendael
 • Kessels & Smit, the learning company
 • Koninklijke Marechaussee (intentieverklaring tot samenwerking)
 • Nederlandse Defensie Academie (voorheen KMA)
 • Nederlands Forensisch Instituut
 • Nederlands Instituut Fysieke veiligheid NIBRA (memorandum van samenwerking en gezamenlijk lectoraat Crisisbeheersing)
 • NSOB (samenwerkingsovereenkomst)
 • Rijksrecherche
 • TSM Business School
 • Universiteit van Dublin (UCD)
 • Veiligheidsplatform (multilaterale samenwerking)
 • Vrije Universiteit (reglement bijzondere leerstoel ‘internationalisering van de Politiefunctie’)