Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Feiten en cijfers

De Politieacademie is het centrum voor opleidingen en kennis van de Nederlandse politie. Het is een dynamische organisatie, die onderwijs en kennis biedt op hoog niveau, die anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen en deze kan vertalen in onderwijs-op-maat. De Politieacademie werkt daarbij samen met de politie en andere partners op het gebied van veiligheid en onderwijs. 

 

De Politieacademie in 2020

Een korte opsomming:

  • 2.567 studenten zijn gestart met een basisopleiding
  • 21.275 studenten zijn gestart met een vakspecialistische opleiding
  • 7.868 diploma’s en certificaten zijn verstrekt
  • 7,4 fte lectoren en 16,1 fte onderzoekers
  • 11 locaties

Lees het jaarbericht voor de jaarcijfers 2020.