Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Feiten en cijfers

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​De Politieacademie is het centrum voor opleidingen en kennis van de Nederlandse politie. Het is een dynamische organisatie, die onderwijs en kennis biedt op hoog niveau, die anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen en deze kan vertalen in onderwijs-op-maat. De Politieacademie werkt daarbij samen met de politie en andere partners op het gebied van veiligheid en onderwijs. 

 

De Politieacademie in 2022

Een korte opsomming:

  • 3.182 studenten zijn gestart met een basisopleiding
  • 285 studenten zijn gestart met een bachelor- of masteropleiding
  • 31.719 studenten zijn gestart met een vakspecialistische opleiding
  • 14.539 diploma’s en certificaten zijn verstrekt
  • 6,5 fte lectoren en 17,0 fte onderzoekers
  • 11 locaties

Lees het jaar​bericht​ voor de jaarcijfers 2022.