Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Feiten en cijfers

De Politieacademie is het centrum voor opleidingen en kennis van de Nederlandse politie. Het is een dynamische organisatie, die onderwijs en kennis biedt op hoog niveau, die anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen en deze kan vertalen in onderwijs-op-maat. De Politieacademie werkt daarbij samen met de politie en andere partners op het gebied van veiligheid en onderwijs. 

 

De Politieacademie in 2017:

  • 2.293 studenten zijn gestart met een basisopleiding
  • 27.491 studenten hebben vakspecialistisch onderwijs gevolgd
  • 11.335 diploma’s, certificaten en getuigschriften zijn verstrekt
  • 666 verzoeken tot vrijstelling behandeld
  • 64 aanvragen voor een ervaringscertificaat in behandeling genomen
  • 9 lectoren en één bijzonder lector
  • 10 locaties