Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Feiten en cijfers

De Politieacademie is het centrum voor opleidingen en kennis van de Nederlandse politie. Het is een dynamische organisatie, die onderwijs en kennis biedt op hoog niveau, die anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen en deze kan vertalen in onderwijs-op-maat. De Politieacademie werkt daarbij samen met de politie en andere partners op het gebied van veiligheid en onderwijs. 

 

De Politieacademie in 2019:

    • 3.148 studenten zijn gestart met een basisopleiding
    • 27.148 studenten zijn gestart met vakspecialistische opleiding
    • 10.325 diploma’s en certificaten zijn verstrekt
    • 7,4 fte lectoren, 1 fte bijzonder lector en 16,1 fte onderzoekers
    • 11 locaties