To main content

Toegankelijkheid van deze website 

De Politieacademie wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Ook iemand met een beperking. Zo hebben bijvoorbeeld onze video’s ondertiteling en zijn alle teksten in begrijpelijke taal. En kun je de website gebruiken met elke pc, tablet of smartphone. Ook met aangepaste apparatuur. Bekijk meer informatie over digitale toegankelijkheid.

Wat is een toegankelijke website? 

Toegankelijkheid zegt iets over hoe deze website is gemaakt. In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in de Europese richtlijn en internationale standaard EN 301 549/WCAG 2.1. We moeten daarover verantwoordelijkheid afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring. 

Borgen toegankelijkheid 

De Politieacademie werkt steeds aan verbetering van de toegankelijkheid van politieacademie.nl:

  • Toegankelijkheid is onderdeel van de manier waarop deze website is gemaakt. In 2024 hebben we deze website helemaal vernieuwd. In het ontwerp, de bouw en het maken van content hebben we rekening gehouden met toegankelijkheid.
  • We doen gebruikersonderzoek. Hierin testen we onderdelen van de website vooraf, tijdens en achteraf op gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid. 
  • Medewerkers van de Politieacademie en ingehuurde experts die bezig zijn met de website, hebben kennis van toegankelijkheid.
  • Redacteuren die voor onze website schrijven, zijn getraind in het schrijven van begrijpelijk Nederlands.

Kom je op onze website een pagina tegen die niet toegankelijk is? Heb je een probleem om een pdf of Word formulier te gebruiken? Meld dit dan bij ons

 

Not found what you were looking for?

This Netherlands Police Academy website uses cookies to make the website work properly. And to analyze the use of the website. We do this completely anonymously. You agree to this when you click 'accept'. Do you click on 'decline'? Then the website will not place these cookies. 

 

More information about the use of cookies on politieacademie.nl can be found in our cookie statement.