Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Promotieonderzoek naar valorisatie en (doorwerking in) politieprofessionaliteit

Plaatsingsdatum:  

Laatste update: 24-1-2018 12:25

​De Politieacademie verrijkt de politie met wetenschappelijke kennis en inzichten. Dit doen we door op onafhankelijke wijze en betrokken bij de politiepraktijk en politieonderwijs praktijkgericht onderzoek uit te voeren. Lectoren van de Politieacademie hebben in de afgelopen jaren diverse werkvormen ontwikkeld om de overdracht van kennis naar de politiepraktijk en het onderwijs te bevorderen. Denk aan peer reviews, actie-onderzoek, lectorale colleges, onderwijsmodules, lesbrieven, een canon (met professionele literatuur voor politiedocenten), seminars, boekjes, serious games, kompol en allerlei media.

Niettemin blijkt de transfer van kennis, in het bijzonder naar het onderwijs, voor verbetering vatbaar. De Strategische Onderzoeksagenda besteedt hier expliciet aandacht aan. Structurele participatie van docenten in onderzoek van de lectoraten, aan onderzoekers van de universiteiten en onderzoeksinstituten die embedded toetsend onderzoek in de politie verrichten en alternatieven voor de publicatie van onderzoeksresultaten in traditionele boekvorm zijn vormen die nu worden onderzocht ter verbetering van deze transfer. Ook een promotieonderzoek naar valorisatie en doorwerking (van kennis) vloeit voort uit deze ambitie. In het promotietraject ‘Valorisatie’ koppelt onderzoeker Teun Meurs het thema van valorisatie aan de rol van hoger opgeleiden bij het kennisintensiever maken van politiewerk in de uitvoering. Hiermee raakt valorisatie aan het vraagstuk van de ontwikkeling van professionaliteit binnen de politie.

Op www.politieacademie.nl/thema/valorisatie geeft hij inzicht in zijn promotietraject en het proces van praktijkgericht onderzoek. Ook biedt het betrokkenen de mogelijkheid om te reageren op (voorlopige) kennisproducten en deel te nemen aan het verloop. Op deze manier fungeren deze pagina’s als middel om niet alleen achteraf, maar al tijdens het onderzoek kennis te delen. In het proefschrift wordt dit als valorisatie-interventie geëvalueerd.

Trefwoorden