Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Verlenging onderwijs op afstand t/m 28 april

Plaatsingsdatum:  

Laatste update: 1-4-2020 11:53

Dinsdag 31 maart heeft het kabinet besloten de maatregelen voor het onderwijs in het kader van het coronavirus te verlengen tot en met 28 april. Dat betekent dat we de getroffen maatregelen voor het politieonderwijs op afstand blijven continueren, totdat het onderwijs weer op een veilige wijze op onze locaties hervat kan worden. Studenten krijgen vanuit hun opleiding informatie over wat dit voor hun opleiding betekent.

Continueren maatregelen 

Dit houden de maatregelen in voor de Politieacademie:

  • Het mbo-onderwijs en het hoger onderwijs gaat zoveel als mogelijk door op afstand. De opdrachten voor aspiranten die nu in de praktijk zijn, lopen ook door.  
  • De examens worden zoveel mogelijk afgenomen. Dat gebeurt zowel online als op locaties. Richtlijnen vanuit het RIVM zijn leidend, waar nodig aangevuld met adviezen en beoordelingen van VGW. 
  • In het vakspecialistich politieonderwijs zijn veel teams bezig om onderwijs op afstand voort te zetten en examens doorgang te laten vinden. 
  • Het uitgangspunt van de huidige maatregelen is steeds dat we zo veel mogelijk aspiranten en studenten in de gelegenheid stellen af te studeren zodat ze inzetbaar zijn in de operatie.

Examinering en instroom

In het onderwijs op afstand zijn de afgelopen weken mooie stappen gezet. Maar helaas is niet al het onderwijs eenvoudig op afstand te regelen. We moeten dan ook nog veel regelen en bedenken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de precieze invulling van de examinering en de instroom van nieuwe studenten. Op deze gebieden hoopt de directie zeer binnenkort beslissingen te kunnen nemen. 

Afstandsonderwijs

Bij de Politieacademie wordt op dit moment hard gewerkt om politieonderwijs zoveel mogelijk op afstand en online verder vorm te geven. Dat vergt inspanning van docenten en onderwijsondersteunend personeel. Maar ook van studenten, die een snelle omschakeling moesten maken. De komende tijd zullen we mooie voorbeelden van afstandsonderwijs blijven delen via #PAopafstand.


Trefwoorden