Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

'Veiligheid bij jaarwisselingen'

Plaatsingsdatum:  

Laatste update: 30-6-2017 15:23

De jaarwisseling is een ‘wederkerig hoog risico-evenement’. Het is een unieke gebeurtenis omdat het plaats heeft in heel het land en door vrijwel iedereen wordt gevierd, van jong tot oud. Het is meer dan een megafeest of mega-uitgaansavond door de combinatie van veel drank, vuurwerk, vuur, vernielingen en geweld. De jaarwisseling biedt een kansenstructuur om openstaande rekeningen te vereffenen en om stevig geld te verdienen met de illegale handel in vuurwerk.

Naar aanleiding van de jaarwisseling 2006-2007 verrichtte de Politieacademie een overzichtsstudie. Ook de twee jaarwisselingen daarna werden door de Politieacademie bestudeerd. Tijdens en na deze studies kreeg de jaarwisseling prioriteit als veiligheidsvraagstuk. Dit was, mede omdat we in de laatste studie weinig nieuwe ontwikkelingen in beeld brachten, een reden om in 2009 een punt te zetten achter onze bestudering van de jaarwisseling. Tien jaar na de overzichtsstudie maken we, in een beknopt onderzoek, opnieuw de balans op. In deze rapportage zetten we inzichten op een rij over:
- het fenomeen
- het beleid
- de discrepantie tussen de cijfers en het gevoel
Sinds 2007 valt op dat de kracht van het illegale (knal-)vuurwerk is toegenomen, net als de (signalen over) door criminelen georganiseerde toestroom van dat vuurwerk. Daarbij valt op dat georganiseerde illegale vuurwerkhandel frequent lijkt te worden gecombineerd met georganiseerde drugscriminaliteit, in het bijzonder hennepteelt. Bij deze verkenning valt ook, scherper dan in 2007, op hoezeer de jaarwisseling een risicomagneet is. Dit kwam onder meer tot uitdrukking in de (groot-)stedelijke terreurdreiging en in de dreiging van misdrijven door zogenoemde 'veilige landers’: kansloze maar rondzwervende asielzoekers.             

Download hier het rapport

Trefwoorden