Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Strategische onderzoeksagenda legt scherpe focus op behoefte politie

Plaatsingsdatum:  

Laatste update: 1-7-2019 10:48

Een gedrukt exemplaar van de strategische onderzoeksagenda Politie 2019-2022 is vanaf 1 juli 2019 opvraagbaar via onderzoek@politieacademie.nl. De agenda bevat de strategische thema’s voor het toegepast wetenschappelijk onderzoek dat de Politieacademie uitvoert - vaak in samenwerking met andere kennis- en onderzoeksinstellingen en met politie - en voor het onderzoek dat wordt uitbesteed aan derden. Om de relevantie voor en doorwerking naar politiepraktijk en –onderwijs te vergroten, stond bij de totstandkoming van de agenda de kennisbehoefte van de politie centraal.

Het doel van de agenda is nieuwe kennis te genereren die de politie kan gebruiken in onderwijs en praktijk. Er is daarom veel aandacht besteed aan de kennisvraag van de politie. Dit is een basis voor
doorwerking van kennis; het zijn praktijkkwesties die spelen waardoor verwacht mag worden dat
nieuwe kennis over deze onderwerpen door de politie herkend en opgepakt gaat worden. Daarnaast wordt doorgegaan met de thematische programmering als onder meer ‘actieve transparantie’ en ‘nieuwe veiligheidscoalities’. De formulering van de acht thema’s in een agenda brengt focus en samenhang in het onderzoek. Daarnaast biedt het over langere tijd en met vasthoudendheid uitdiepen van thematiek een betere kans op doorwerking van kennis dan het opleveren van losse onderzoeken.
De minister van Justitie & Veiligheid stelde in april 2019 deze agenda vast voor vier jaar. Momenteel wordt deze geconcretiseerd in de onderzoeksprogrammering 2019-2020. Hierin valt ook de Call van Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap; de Call is een openbare oproep voor het indienen van onderzoeksideeën die jaarlijks wordt gepubliceerd.

Edwin Bakker, sectorhoofd Kennis en Onderzoek Politieacademie: ‘We willen begrijpen wat nu en in de toekomst nodig is. Bij de opstelling van deze agenda is daarom nauw samengewerkt met partijen die betrokken zijn bij onze onderzoeken of onze onderzoeksresultaten gebruiken. Om de behoefte van de politie op onderzoeksgebied goed in kaart te brengen, zijn onder meer gesprekken gevoerd met politiemedewerkers, collega's uit het onderwijs, externe onderzoekers in het veiligheidsdomein, maar ook medewerkers van het Openbaar Ministerie en ministerie van Justitie & Veiligheid. Door aan te sluiten bij deze behoefte, genereren we nieuwe kennis waar om gevraagd wordt om dit vervolgens te gebruiken in onderwijs en beroepspraktijk. Zo dragen wij als Politieacademie bij aan een veiligere samenleving.'

Trefwoorden