Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

De School voor Politieleiderschap groeit met je mee

Plaatsingsdatum:  

Laatste update: 5-7-2023 14:52

​​​“Als je anderen wilt inspireren, heb je zelf ook ruimte nodig om geïnspireerd te worden” zeggen Sandra Kompier en Peter van der Noort. Ze maken deel uit van het team dat de afgelopen jaren de School voor Politieleiderschap (SPL) weer heeft opgebouwd. En geïnspireerd, dat zijn ze zelf zeker: "Dit is het leukste werk dat er bestaat", zeggen ze eensgezind. ​

“We hebben de afgelopen jaren gewerkt aan de terugkomst van de SPL. We vormen een schakel tussen maatschappelijke ontwikkeling, (wetenschappelijke) kennis en leiderschapsontwikkeling. Nu is het zaak de SPL te borgen voor de toekomst en te werken aan een kennisnetwerk voor leiderschapsontwikkeling binnen de politie. 

“We zien dat er behoefte is aan wat we doen. Als leidinggevende sta je er vaak alleen voor. Dan is het fijn als je over dilemma’s of vraagstukken kunt sparren met mensen die je begrijpen en jezelf verder kunt ontwikkelen. Dat is de standaard die we willen bieden. Van de deelnemers horen we dat onze programma’s waardevol zijn, in veel opzichten. 
Kort door de bocht gezegd zijn we een professionele club die gericht is op lerende leiders, van (plaatsvervangend) teamchef tot korpschef. Wij bieden een context waarin mensen kunnen blijven leren op een manier die aansluit bij het politiewerk. En bij de tijdgeest. We vergroten het basisrepertoire van leidinggevenden, zodat ze steviger staan. Wij geven daarvoor context en inspiratie, individueel en op het niveau van de organisatie, om je professionele identiteit te versterken.”

Netwerkgericht

De SPL werkt netwerkgericht met onderwerpen en programma’s die spelen bij leidinggevenden, binnen de politie als organisatie en in de maatschappij. “We werken samen met allerlei clubs binnen de politie. Van directies, portefeuillehouders en PDC tot eenheden en binnen de Politieacademie. Op deze manier werken we mee aan de verandering in de organisatie. We kijken naar maatschappelijke ontwikkelingen en hoe we die naar binnen halen. Politiemensen verbinden met verhalen, vanuit begrip voor anderen en de goede dingen willen doen. We zijn ‘van hen’ en we zijn goed verbonden met de organisatie en de maatschappij. We voegen iets toe in de context van de politie.”

Positie innemen 

Maatschappelijke thema’s als klimaat, racisme, discriminatie, ondermijning en polarisatie spelen buiten, maar ook binnen. Ook de digitale transformatie werkt overal in door. Als politie hebben we altijd te maken met het feit dat we zelf de handhavende partij zijn en per definitie onder een vergrootglas liggen. Dan is het belangrijk om tegenkracht, -spraak en -macht te organiseren. Ethische dilemma’s raken ons direct. Bijvoorbeeld als het gaat om het klimaat. Bij de politie gaat het verder dan: het moet duurzamer of groener. Ons werk vraagt dat je positie inneemt, hoe verhoud je je tot dit spannende maatschappelijke vraagstuk? Wat betekent neutraliteit ten opzichte van racisme of milieucriminaliteit? Hoe ga je daar als leidinggevende mee om? Hoe speelt dat in je team? Dat maakt leiderschap bij de politie ook anders dan bij veel andere organisaties. 

De hoofdthema’s van de programma’s en trainingen van de SPL richten zich op: 
Diversiteit en inclusie
Moreel leiderschap 
Digitalisering en innovatie
Internationalisering
Vergroten van persoonlijke repertoire

Commitment als vereiste

“Onze programma’s dagen leiders uit om te groeien en om te werken aan hun professionele identiteit. Het is aan de mensen zelf of ze er gebruik van maken. Maar als je instapt, dan vragen we wel commitment. Daar zijn we streng op, ook in het belang van de groep en de investering. Sommige programma’s omvatten een middag of bestaan uit een podcast, maar vaak ga je samen een heel traject in. Oog voor elkaar, van elkaar leren en je persoonlijk kompas zijn elementen die in elk programma terugkomen.” 

Netwerken binnen en buiten de Politie

De SPL wil zeker niet alles zelf doen. Samenwerken is essentieel, zelfs vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld met HRM, directie strategie, lectoren, Politie van overmorgen en Politie voor Iedereen en met portefeuilles zoals Ondermijning en Digitalisering. "We leggen dwarsverbanden en maken de zittende top tot mede-leraar. Zo bouw je aan brede netwerken door de hele organisatie heen en benutten we bestaande kennis en ervaring. We verbinden van binnen naar buiten en andersom. We willen mensen attenderen op ontwikkelingen, context geven en samenwerking stimuleren. En daarbij ook leren van andere organisaties. Dat is uiteraard nog groeiende, de p​olitie is zo’n grote organisatie. We zijn nog maar net begonnen.” 
  
 


​​

Trefwoorden